Masterclass ‘Natuurlijk Circulair’ een groot succes!

Op donderdag 26 april organiseerde Copper8 samen met BiomimicryNL een experimentele Masterclass met als werktitel ‘Natuurlijk Circulair’. In duurzaamheidsland passen we Janine Benyus’ gedachtegoed ‘Biomimicry’ vaak toe op het ontwerpen van producten en gebouwen: hierbij fungeert de natuur als inspiratiebron en zijn wij in staat om slimmer en vaak ook duurzamer te ontwerpen. Maar wat gebeurt er als we Biomimicry gebruiken om te kijken hoe wij ons organiseren? En wat kunnen we leren van de natuur als het gaat om de transitie naar een Circulaire Economie?

Met een select gezelschap gingen wij de duinen in om dit onderwerp verder te onderzoeken. Een inleiding van collega Cécile werd aangevuld door het Biomimicry perspectief gegeven door biologe Bowine Wijffels.

We kijken terug op een fantastische eerste Masterclass. Mede-organisator Monique van Maare schreef een reflectie die wij graag delen.

Wil je meer weten over de Masterclass ‘Natuurlijk Circulair’, of deelnemen aan een volgende editie, laat het dan weten via info@copper8.com.

———

Het gaat ons niet snel genoeg.

De vele “knuffel-startups” zijn nog geen “luizen in de pels” van het oude, lineaire systeem.

Wat kunnen we leren van de natuur om de transitie te versnellen? Daar ging deze dag over.

Een belangrijk inzicht uit de natuur is dat de natuur zich ontwikkelt waar de condities daarvoor goed zijn. De natuur is geen planeconomie. Maar creëer de vijver, en de kikkers zullen hun weg wel vinden.

De “instructies” voor het creëren van goede condities voor circulaire groei die we bespraken:

  • Experimenteer. Evolutie ontstaat door nieuwe genetische experimenten. De organisatievormen die nodig zijn voor circulaire systemen zijn soms radicaal anders dan we gewend zijn. Dat vereist in eerste instantie kleinschalige experimenten.
  • Kies de ruimte. Ook in de natuur zijn open plekken, of ramden langs het ecosysteem, de plekken waarop innovaties kunnen ontstaan, zonder meteen door het huidige systeem verorberd te worden. Binnen de belemmerende grenzen van huidige organisaties is het lastig te vernieuwen.
  • Creëer massa. Jonge ecosystemen in de natuur ontwikkelen zich door in eerste instantie massa aan te maken, en pas daarna te optimaliseren door het aanleggen van relaties en samenwerkingen. Misschien moeten er nog veel meer duurzame, innovatieve luizen in de pels komen voordat we wederkerige kringlopen kunnen sluiten.
  • Ontwikkel de reducenten, de opruimers. Natuurlijke kringlopen verwerken afval effectief op door het in een nieuwe vorm waardevol en beschikbaar te maken voor anderen. Wij hebben deze functie lang aan afvalverwerkers gelaten, maar daar is veel ruimte voor verbetering. De natuur maakt afvalproducten generiek beschikbaar, niet voor een specifieke soort.
  • Bouw voort op succes. Gebieden in de natuur ontwikkelen zich door voort te bouwen op de mogelijkheden die de vorige fase creëerde.
  • Werk samen. De natuur bestaat voor 90% uit coöperatie, en maar voor 10% uit competitie. Transparantie van belangen, wensen, en doelen helpt om deze omslag ook te maken in onze samenwerkingen.
  • Verspreid de ervaring. Verspreiding in de natuur verpakt genetisch materiaal op slimme manieren zodat het ver, veel en gemakkelijk kan verspreiden, door wind, via andere dieren, of zoals virussen. Hoe verspreiden onze ideeën zich? Verhelen vertellen, over concrete cases, zijn een effectieve manier. Ook leiderschap, denk aan de essentiële rol van Ray Anderson voor Interface, is cruciaal.
  • Rek (of ontspan) het huidige systeem. We deden een mooie oefening in de duinen om bij elkaar de ruimte te voelen die er is. Ook starre systemen als ons aanbestedingssysteem kennen ruimte. Samenwerken, in dialoog en transparantie, helpen om die ruimte op te zoeken.

Het begint natuurlijk, zoals alles, bij jezelf. Vertrouwen hebben en gewoon doen. Misschien wel het recept voor iedereen die op pad is de wereld te veranderen.

Een inspirerende dag die vraagt om vervolg.

Hoe pas je deze inzichten toe op jouw organisatie?

Leer met ons mee.