nl
Menu

Projecten

De adviseurs van Copper8 werk(t)en onder andere mee aan de volgende initiatieven:

 • circulair inkopen academy

  De Circulair Inkopen Academy (CIA) is een programma dat deelnemers opleidt om circulaire principes toe te passen op hun inkoop- en aanbestedingsprocessen. Het programma wordt gefinancierd vanuit PIANOo, het expertisecentrum voor inkopen en aanbesteden vanuit de Rijksoverheid. Na afronding van het programma hebben deelnemers concrete handvatten en eerste ervaringen, waarmee zij zelfstandig verder aan de slag kunnen. Aan het opleidingsprogramma nemen ruim 60 personen van een kleine 30 publieke organisaties deel. lees meer

 • circulaire waarderpolder

  De Waarderpolder als voorbeeld van een circulair industrieterrein. Dat moet het gevolg gaan zijn van de acht aanbevelingen die een onderzoeksteam, waaronder Copper8, heeft gepresenteerd. De gemeente Haarlem heeft het onderzoek uit laten voeren om te kijken hoe zij haar circulaire ambities kan realiseren.  lees meer

 • duurzame herhuisvesting liander duiven

  De duurzame herhuisvesting van Liander is tot stand gekomen door een innovatief Europees aanbestedingsproces waarin samenwerking werd gestimuleerd tussen minimaal een vijfvoud van disciplines.

  lees meer

 • gemeente Amsterdam: duurzaam en circulair inkopen

  De gemeente Amsterdam heeft een ambitieus duurzaamheidsbeleid en wil het duurzaam inkopen versnellen om aan dit beleid invulling te geven. Copper8 heeft vijf productgroepen onderzocht en een zogenaamde keuzekaart ontwikkeld, op basis waarvan inkopers en interne opdrachtgevers zo ambitieus mogelijke keuzes kunnen maken.

  lees meer

 • strategie circulaire economie

  Een grote Nederlandse aannemer vroeg aan ons om hen te ondersteunen bij hun strategie op het gebied van duurzaamheid. Als ervaren strategieconsultants weten wij als geen ander dat het lastig is om een strategietraject te laten beklijven, daarom pakten wij het anders aan.

  lees meer

 • gener8 – circulaire zonnepanelen

  We ontwikkelen bij Copper8 ook onze eigen projecten. Een van deze projecten is ‘Gener8’. Hoewel we ooit gestart zijn vanuit een hoger overkoepelend doel, richt het project zich momenteel op het ontwikkelen van circulaire zonnepanelen. Want het is toch raar dat zonnepanelen energetisch duurzaam zijn, maar dusdanig geproduceerd worden dat hergebruik vrijwel onmogelijk is…?

  lees meer

 • circulair kantoor copper8

  Ons kantoor is bij uitstek het visitekaartje voor wie wij zijn. We hebben daarom een authentiek duurzame kantooromgeving gecreëerd. Uiteraard hebben we dat gedaan door samen te werken met toonaangevende partners.

  lees meer

 • besparen in huis: circulair witgoed

  Met woningcorporatie Eigen Haard werd een concept ontwikkeld waarbij duurzaam witgoed aan hun klanten werd verhuurd, met de kanttekening dat de apparaten na 7 jaar weer gerecycled zouden worden.

  lees meer

 • meten van circulariteit

  Voor een grote semi-publieke instantie werd een Dashboard ‘Circulaire Bedrijfsvoering’ ontwikkeld waarmee de organisatie haar transitie naar circulariteit in kaart kon brengen. Het ‘meten van circulariteit’ is complex en vergt een andere benaderwijze dan meer lineaire berekeningen over de duurzaamheid van een organisatie zoals CO2-footprint.

  lees meer

 • circulair inkopen kantoormeubilair

  Er wordt veel gesproken over Circulair Inkopen, maar hoe geef je zo’n aanbesteding vorm? Met Alliander is een aanbesteding voor kantoormeubilair gecreëerd om maximaal invulling te geven aan de ambities van de organisatie op het gebied van de Circulaire Economie.

  lees meer

1 2
 • “It is those who start with why, that have the ability to inspire those around them, or find others to inspire them.”

  – Simon Sinek –
 • “Hoe heerlijk is het, dat niemand een minuut hoeft te wachten met te beginnen de wereld langzaam te doen veranderen!”

  – Anne Frank –
 • “Onderschat nooit de kracht van slechts een paar gedreven, liefhebbende mensen; juist zij veranderen de wereld.”

  – Margaret Mead –
 • ” Want het is onmogelijk… totdat iemand het gedaan heeft.”

   

  – Nelson Mandela –
 • “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.”

  – Einstein –
 • “Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver komen, ga dan samen.”

  – Afrikaans gezegde –
 • “We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.”

  – Einstein –
 • “De enige bron van kennis is ervaring.”

  – Einstein –
deze site duurzaam bekijken?
sluiten

wij houden van een frisse, heldere website met lekker veel wit(ruimte). maar juist dat witte is eigenlijk helemaal niet duurzaam. want hoe lichter de website, hoe meer stroom je computer daarmee verbruikt. dus als je wat langer op onze site blijft kun je de eco-knop gebruiken. de site wordt dan in een duurzaam-donkere kleurstelling weergegeven.

eco stand aanzetten
eco stand sluiten