Working Paper Werken aan de WEconomy: ‘Grenzeloos werken leidt tot grenzeloze ambities’

op 12 april 2012

Jan Jonker deed eind 2011 een oproep aan een aantal voorlopers op het gebied van duurzaamheid en nieuwe samenwerkingsmodellen om een semi-academisch paper te schrijven over een specifiek onderwerp. Zo zijn ook Koen Eising (Alliander) en Cecile van Oppen (Copper8) benaderd voor het schrijven van een paper over het aanbestedingsproces van Liander in Duiven. Het paper van Koen en Cecile is uiteindelijk ook geselecteerd voor het boek ‘Werken aan de WEconomy‘ dat in februari 2013 uitkwam.

Duurzaam bouwen is niet slechts een technische aangelegenheid, maar kan versneld worden door het juiste proces. De bouw kent veel initiatieven rondom ketensamenwerking waarbij kostenefficiënties worden gereali- seerd die vervolgens omgezet kunnen worden in incrementele waardecreatie. Dit paper bepleit dat een integrale benadering van ketensamenwerking in een precompetitieve fase leidt tot het realiseren van een nóg hoger ambitieniveau, waardoor duurzame innovaties ontstaan binnen strakke budgettaire kaders. Door een vraag functioneel te specificeren en vervolgens samenwerking te stimuleren – enerzijds tussen de opdrachtgever en de markt, anderzijds tussen disciplines in de bouwketen – kunnen unieke innovaties worden gecreëerd.

Vind het gehele papier hier.

ENJOYED THIS ARTICLE? SHARE IT!

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws en updates van het Copper8-team