Dinsdag 15 december: Inspiratiesessie Circulair Inkopen

op 10 december 2015

Op dinsdag 15 december organiseert Copper8 een inspiratiesessie rondom het thema ‘Circulair Inkopen’. Het doel van de sessie is om de expertise van Copper8 op dit onderwerp te toetsen met zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die evenzo ervaring hebben met het onderwerp, en om uiteindelijk deze lessen deelbaar te maken in een boek(je) over het onderwerp. Met een dergelijke publicatie wil Copper8 graag versnelling brengen in het onderwerp.

Inkopers vervullen een sleutelfunctie als het gaat om de ‘Circulaire Economie’: immers zijn zij verantwoordelijk voor de contracten die gaan over zowel de inkoop van producten en diensten, maar ook de contracten die gaan over afvalverwerking. De neiging is al gauw om circulaire doelstellingen te vatten in technische omschrijvingen; echter leert de ervaring dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vaak een succesfactor is in geslaagde projecten op het gebied van de ‘Circulaire Economie’ en ‘Circulair Inkopen’. Vanuit een idealisme om anderen verder te brengen en een procesmatige insteek hebben Copper8 adviseurs Dirk Bijl de Vroe, Godard Croon en Cecile van Oppen daarom besloten om een boek(je) te schrijven over juist dit onderwerp.

Tijdens de inspiratiesessie zal worden stilgestaan bij o.a.:

Bij de sessie zullen zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers als experts op het gebied van ‘Circulair Inkopen’ aanwezig zijn waaronder: MVO Nederland, RVO, UMCU, Provincie Utrecht, Stedin, PianOo en Gispen. Bent u geinteresseerd in deze sessie, laat het ons weten via info@copper8.com.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief