In de spotlight: Alliander Duiven in ‘de Architect’

on 31 January 2014

Op de website van ‘de Architect’ staat het project Alliander Duiven in de spotlight! Auteur Merel Bijkerk woonde in december een rondleiding om het terrein bij, en schrijft over zowel het bouwproces als het uiteindelijke zeer duurzame resultaat. Opvallend is dat alle partijen aangeven dat een dergelijk project nooit plaats had kunnen vinden zonder de aanbesteding die Alliander in 2011 organiseerde.

“Thomas Rau is heel duidelijk. Liander heeft een positie ingenomen die geen enkele opdrachtgever ooit eerder aan heeft durven nemen. Bij de aanbesteding van het project in het najaar van 2011 vroeg ze consortia om de vijf gebouwen van de vestiging in Duiven te transformeren naar een geïntegreerd energieopleverend en extreem duurzaam complex. Met deze houding vraagt Liander niet om een product, maar om een proces volgens Rau. Niet alleen van het gebouw wordt een innovatieve en duurzame houding geëist, maar ook van alle partijen die betrokken worden bij de bouw. Zo omvat het ontwerp uiteindelijk niet een gebouw, maar een ruimtelijk platform waar de innovatie van de toekomst mogelijk is.”

Voor het volledige artikel, volg deze link.

Share article

Stay up to date with Copper8