(nl) Rijkswaterstaat

(nl) Strategie Circulaire Kantoorinrichting

The background

De Rijksbrede inkoopcategorie kantoorinrichting heeft de ambitie om toe te werken naar een circulaire categorie. In 2016 formuleert zij een ambitieuze Rijksbrede visie: Naar een circulaire categorie kantoorinrichting. Na het begeleiden van de eerste circulaire aanbesteding in 2017 heeft Copper8 in 2020 ondersteund om de geleerde lessen van de afgelopen jaren op te halen. Dit heeft geleid tot een aangescherpte visie en strategische keuzes voor de komende aanbestedingen.

Context

In 2017 zijn de eerste raamovereenkomsten gesloten op basis van de circulaire ambitie, voor in totaal zo’n 100.000 werkplekken. Levensduurverlenging van bestaand meubilair heeft daarbij prioriteit gekregen. In de praktijk blijkt echter dat dit vaak lastiger is dan gedacht, onder meer omdat werkprocessen van de Rijksoverheid en verdienmodellen van marktpartijen hier nog niet op zijn ingericht. Ook op andere aspecten is aanscherping nodig, zoals de doorontwikkeling van de mate van circulariteit van nieuw meubilair.

The question

Ondersteun ons bij het aanscherpen van de circulaire visie, waarin de ervaringen en inzichten van de afgelopen jaren en belangrijke ontwikkelingen vanuit de markt worden meegenomen. Maak vervolgens de vertaalslag naar een strategie voor de komende aanbestedingen, waarmee de circulaire principes zo goed mogelijk worden geborgd.

Current situation and future

Samenwerking is één van de cruciale succesfactoren om de circulaire ambitie te kunnen realiseren. Het ophalen van inzichten en behoeften bij zowel marktpartijen als de interne organisatie is daarom een belangrijk onderdeel van de opdracht.

The process

Samen met de categorie zijn we gestart met een uitgebreide serie interviews met marktpartijen. Van zeven partijen hebben we de inhoudelijk experts op circulariteit gesproken over de meest recente ontwikkelingen en de volgende stappen die naar hun idee binnen de sector nodig zijn. Vervolgens zijn in twee workshops inkopers en andere betrokkenen vanuit de interne organisatie meegenomen in de ontwikkelingen van de markt, en zijn met hen aandachtspunten bepaald voor de komende aanbestedingen.

The results

Deze aanpak heeft geleid tot een aangescherpte visie op circulair meubilair, waarin onder meer ruimte is ontstaan voor het inkopen van door externen reeds gebruikt meubilair. Daarnaast zijn samen met de categorie strategische keuzes gemaakt voor de komende aanbestedingen.

(nl) “De samenwerking met Copper8 voelt vertrouwd, net als het werken met je eigen collega’s. Het is daardoor onze visie geworden, waarmee wij binnen de categorie kantoorinrichting tot nog betere circulaire resultaten gaan komen.” (nl) Tamara van Vastenhoven (nl) Categoriemanager Kantoorinrichting, Rijksoverheid

Similar projects

Want to learn more about our projects? Email us.