Alliander

Measuring the impact of the Fort Island Pampus redevelopment

The background

Stichting Forteiland Pampus wil zijn entreegebouw en tevens horecapaviljoen vervangen. Daarnaast is het doel dat het eiland volledig fossielvrij gaat opereren. Alliander, en haar dochteronderneming Firan, is partner van Pampus als het gaat om de energievoorziening. De wens van Pampus en Alliander is om de (potentiële) impact van deze transformatie inzichtelijk te maken.

Context

Forteiland Pampus kan van oudsher zelf in zijn water en energie voorzien. Dit zonder enige aansluiting op de vaste wal, dankzij tal van technische innovaties. De exploitatie van het eiland is nu echter grotendeels afhankelijk van dieselgeneratoren. Een klein deel, circa 20% van de totale energievraag, wordt inmiddels door zonnepanelen opgewekt. De energievoorziening wordt gebalanceerd door Firan, een dochteronderneming van Alliander.

The question

Ondersteun ons bij het opstellen van de impactcase voor het zelfvoorzienende Forteiland Pampus, waarmee inzichtelijk wordt wat de financiële en ecologische impact is van de aanstaande herontwikkeling.

Current situation and future

Voor het meten van de impact van de transformatie naar een duurzaam zelfvoorzienend eiland is een impactmodel opgesteld waarin verschillende scenario’s met elkaar vergeleken kunnen worden. Zodoende ontstaat een afwegingskader, aan de hand waarvan keuzes gemaakt kunnen worden voor de herontwikkeling en exploitatie.

The process

We zijn gestart met het vaststellen van de scope, wat nemen we wel en niet mee in het bepalen van de (potentiële) impact. Dit hebben we samen met de belangrijkste stakeholders bepaald. De uitkomsten hiervan hebben we omgezet naar kwantitatieve indicatoren. Vervolgens hebben we de data opgehaald en deze uitgewerkt in een impactmodel.

The results

Het proces heeft geleid tot een dynamisch impactmeetmodel. Hierbij wordt de impact van een duurzaam zelfvoorzienend Pampus over de periode 2020-2040 vergeleken met het continueren van de huidige situatie over diezelfde periode. Ook is er de mogelijkheid om te kiezen tussen drie scenario’s die vooral betrekking hebben op het aantal bezoekers van het vernieuwde Pampus. Met dit model heeft de opdrachtgever een tool in handen om toekomstige besluitvorming op te baseren. Het laat immers zien onder welke voorwaarden het zelfvoorzienende eiland op milieutechnisch vlak beter presteert dan het huidige eiland.

“It’s great that we have invested together with Copper8 in this social impact measurement for the Pampus project, which forces us to face the facts. Content-wise, we tend to concentrate on energy technology and shipping movements. The analysis shows beautifully the contribution we are making through our subsidiary Firan’s sustainable installation. However, to our surprise, the ‘food choice’ at the Pampus restaurant is what will make the real difference. Unfortunately, as a grid operator, we have no influence on this.” Koen Eising CSR Manager

Similar projects

Want to learn more about our projects? Email us.