(nl) Metropoolregio Amsterdam

(nl) MRA Expertpool en Regisseur Circulair Inkopen

The background

De 35 overheden binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben de gezamenlijke ambitie om toe te werken naar 100% circulair inkopen in 2030. Het MRA-bureau ondersteunt deze overheden daarbij. In 2020 geeft Copper8 invulling aan de Expertpool Circulair Inkopen, waar overheden inhoudelijk zijn ondersteund. Ook vervult Copper8 voor een periode van acht maanden de rol van Regisseur Circulair Inkopen.

Context

Tijdens de MRA Duurzaamheidstop in 2018 ondertekenen alle 35 MRA-overheden de Intentieverklaring Circulair Inkopen. Deze overheden werken ernaartoe om al hun inkopen – in totaal zo’n 4 miljard – klimaatneutraal en circulair te gaan doen. Op basis van de Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap, vastgesteld in 2019, werken de overheden in 2020 de eerste inkooppakketten uit.

The question

Ondersteun ons bij zowel het inhoudelijk ondersteunen van de MRA-overheden op het gebied van circulair inkopen als het coördineren van de verschillende activiteiten op het gebied van circulair inkopen binnen de MRA. Dit betekent onder meer het beantwoorden van inhoudelijke vragen, begeleiden van werkgroep- en intervisiebijeenkomsten en het mede opstellen van handreikingen met uitgangspunten.

Current situation and future

Samenwerking tussen MRA-overheden is één van de cruciale succesfactoren om stappen te zetten op circulair inkopen. Het stimuleren van gezamenlijke ambitie-ontwikkeling, onderling leren en waar mogelijk gezamenlijk aanbesteden is daarom een belangrijk onderdeel. Daarnaast is het van belang dat de overheden met de geboden ondersteuning zelfstandig aan de slag kunnen.

The process

Om toe te werken naar een hoger kennisniveau en gezamenlijke ambities organiseren we onder meer plenaire werkgroepbijeenkomsten, bijeenkomsten rondom specifieke inkooppakketten en intervisie-bijeenkomsten. Ook begeleiden we een aantal MRA-overheden in individuele sessies. Tot slot bieden we ondersteuning verschillende circulaire aanbestedingen, waaronder verkeersborden, bedrijfskleding en meubilair.

The results

Deze ondersteuning leidt tot een hoger kennisniveau op het gebied van circulair inkopen bij de 35 MRA-overheden. Daarnaast leveren we – in samenwerking met de betrokkenen – verschillende handreikingen op. Ook bouwen we aan externe samenwerkingen, onder meer met PIANOo en de Hogeschool van Amsterdam. Tot slot versterken we het netwerk van deelnemers binnen de MRA-overheden, waardoor betrokkenen elkaar sneller vinden om kennis en ervaringen te delen.

 

(nl) “Copper8 heeft ons scherp gehouden, bracht kennis en energie en heeft mooie resultaten opgeleverd. En dit in een complexe omgeving van een samenwerkingsverband van 34 overheden in de MRA-regio. ” (nl) Yolanda Musson (nl) MRA Programmamanager Circulaire Economie

Similar projects

Want to learn more about our projects? Email us.