Kabinetsreactie op de Transitieagenda’s: een korte analyse

op 06 juli 2018

De Rijksoverheid wil stevigere stappen zetten in de richting van een Circulaire Economie. Hiertoe werd in 2017 het Grondstoffenakkoord ondertekend, waarin ook 5 prioritaire sectoren werden aangemerkt. Voor elk van deze sectoren (Bouw, Consumptiegoederen, Maakindustrie, Kunststoffen, Biomassa en Voedsel) werd in 2017 een Transitieagenda opgesteld die begin 2018 zijn overhandigd aan de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord. Op vrijdag 29 juni kwam het Kabinet met een eerste reactie.

Het 37-pagina tellende document laat zien dat het Kabinet het onderwerp serieus neemt. Er worden 10 doorsnijdende thema’s gepresenteerd en daarnaast worden per Transitieagenda de belangrijkste maatregelen opgesomd. Voor wie geen zin heeft om het hele stuk door te nemen en graag de beknopte analyse van Copper8 tot zich neemt, hebben wij de belangrijkste punten (vanuit ons perspectief) op een rijtje gezet:

Uiteraard blijven wij als Copper8 een luis in de pels ten aanzien van deze Transitieagenda’s. Na het zomerreces wordt de kabinetsreactie besproken in de kamer, en hopen we dat deze mooie intenties zoals opgenomen in de kabinetsreactie worden gehandhaafd.

Onze complimenten gaan uit naar Staatssecretaris Stientje van Veldhoven en haar team die in elk geval een belangrijke stap hebben gezet.

De volledige reactie op de transitieagenda’s is hier te vinden.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten