De MRA wordt circulair, doe mee!

op 02 november 2018

In juni dit jaar publiceerde de Gemeente Amsterdam namens de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de competitie ‘Digitaal en Circulair’. Middels deze competitie wil de MRA partijen uitdagen om digitale oplossingen te ontwikkelen die een bijdrage kunnen leveren aan de Circulaire Economie. Excess Materials Exchange (EME), Copper8 en Alba Concepts hebben een team gevormd waarbij ingezet wordt op een integrale digitale toepassing om de transitie naar een Circulaire Economie te versnellen.

De toepassing bestaat uit vier onderdelen:

De vier onderdelen zijn individueel belangrijke bouwstenen in de transitie naar een circulaire economie, maar juist in samenhang komt de echte waarde tot stand. “Transparantie over de samenstelling van producten en grondstofstromen is een eerste belangrijke stap in de transitie naar een circulaire economie,” legt Maayke-Aimee Damen, mede-oprichter van EME en de bedenker van het Grondstoffenpaspoort uit, “maar pas wanneer grondstofstromen een waarde krijgen toegekend gaan partijen ook écht circulair handelen”.

De verwachting is dat de waarde van de grondstofstromen gaat stijgen als gevolg van de transitie naar een circulaire economie. Binnen EME worden mede daarom bewust zowel de financiële als de maatschappelijke waarde van de grondstofstromen toegekend. “Wij verwachten dat de financiële waarde van de stromen gaat stijgen naarmate producten meer losmaakbaar zijn, en dat de maatschappelijke kosten zullen dalen naar mate de transitie vordert” aldus Jim Teunizen van Alba Concepts die een grote rol gaat pakken in de ontwikkeling van de waarderingsmodule.

EME gaat een belangrijke functie vervullen in het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. “Het EME platform is technologisch agnostisch” vertelt Christian van Maaren. De mede-oprichter van EME wil een stevig fundament neerzetten voor de versnelling naar een Circulaire Economie, maar wil ook aan kunnen sluiten bij toekomstige ontwikkelingen. “Ons platform wordt zo gebouwd dat er gemakkelijk koppelingen gemaakt kunnen worden met modules die ontwikkeld worden door andere partijen. Zo zorgen we ervoor dat we als platform relevant blijven, én dat partijen kunnen blijven leunen op ons als fundament.”

Waar meeste initiatieven zich richten op één specifieke sector wil EME de uitwisseling tussen grondstofstromen ook stimuleren tussen sectoren. “Hier ligt waarschijnlijk het grootste potentieel,” zegt Cécile van Oppen van Copper8, “een circulaire economie creëer je niet alleen. Samenwerking tussen ketenpartners en sectoren is de enige manier om ervoor te zorgen dat we écht in kringlopen gaan denken.” Vanwege het cross-sectorale karakter is het consortium ervan overtuigd dat zij een meerwaarde kan bieden voor de MRA in de transitie naar een Circulaire Economie.

Om zo snel mogelijk stappen te zetten wil het consortium graag direct beginnen met het creëren van deze win-win samenwerkingen. Daarom nodigen zij u uit om mee te denken! Tijdens de week van de Circulaire Economie organiseert het consortium een ‘Kick-off’. De wens is om tijdens deze bijeenkomst potentiële partners en gebruikers te informeren over het platform, en gezamenlijk, aan de hand van opgedane ervaringen, de contouren van het platform en de individuele modules te verrijken. Concreet is het consortium op zoek naar de volgende deelnemers voor inbreng:

 

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten