Donderdag 31 maart: Noor Huitema spreker op Watertorenberaad

op 07 maart 2016

Op donderdag 31 maart organiseert het Watertorenberaad haar jaarlijkse werkconferentie, met als thema ‘Impact Gedreven Stadsontwikkelen’. Noor Huitema is gevraagd een korte pitch te geven 0ver het belang van procesinnovatie om te komen tot echt duurzame ontwikkelingen.

Het Watertorenberaad is opgericht in 2010, toen duidelijk werd dat verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling tegen dezelfde problemen op liepen. Het viel de initiatiefnemers op dat er veel dubbel werk gedaan werd. Met meer kennisdeling zou er veel efficiënter gewerkt kunnen worden. Bovendien kan er door betere samenwerking van verschillende disciplines beter worden gepland. Het Watertorenberaad brengt daarom de verschillende partijen in de gebiedsontwikkeling bij elkaar om samen tot integrale oplossingen te komen voor bouwprojecten in de crisis en daarna.

Verschillende partijen en disciplines zijn vertegenwoordigd in het Watertorenberaad: Gemeentelijke en Provinciale overheden, woningcorporaties, aannemers, adviseurs en experts.

Tijdens de werkconferentie van 2016 zullen de deelnemers stil staan bij het thema duurzaamheid. De klimaatafspraken in Parijs vormen de gamechanger voor een duurzame aanpak van stedelijke ontwikkelingen. Steden gaan daardoor veranderen, en dit heeft impact op de manier waarop wij in Nederland wonen, werken en onze mobiliteit en infrastructuur. Zonder innovaties op deze terreinen slibben de steden dicht in plaats van brandpunten van economische activiteiten te zijn. De Circulaire Economie is een belangrijk thema, maar hoe geef je dat thema inhoud?

Wat zijn nu de drivers achter deze transitie? Wat zijn baanbrekende elementen? Daar gaan de deelnemers van de werkconferentie het over hebben. Wat betekent impact gedreven ontwikkelen voor de eigen rol van partijen, voor de verandering in processen, (her-) gebruik van materialen en de wijze van investeren. Hoe werkt gebruikers gestuurd herontwikkelen voor de ‘next generation’? Hoe kunnen onze steden nu de volgende stappen zetten?

Tijdens de werkconferentie zal naast professor Greg Clark (senior Fellow van het Urban Land Institute), Pierre van Rossum (directeur van de Dienst Grond & Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam) en Guido Braam (trekker Nederland als Circulaire Hotspot) ook Copper8-collega Noor Huitema spreken.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten