Cordaan

Transformatieopgave Zorgvastgoed

De opdracht

Cordaan, de grootste zorginstelling van Amsterdam en omgeving, staat in 2013 voor de opgave om in zeven jaar een groot aantal verzorgings- en verpleeghuizen te gaan transformeren naar hedendaagse duurzame locaties. Hiervoor is zij op zoek gegaan naar geschikte partners om een ketensamenwerking mee aan te gaan.

Context

In lijn met haar strategie om de huisvesting te verduurzamen heeft Cordaan een transformatieprogramma opgesteld voor 2015 tot en met 2022. Uit dit programma bleek zowel de noodzaak (hoge kosten en korting op vergoedingen) als het nut om de huisvesting weer écht ondersteunend aan het (nieuwe) zorgproces te laten zijn.

De vraag

Ondersteun ons bij het vormgeven en begeleiden van een uitvraagproces voor het selecteren van drie coalities die in ketensamenwerking en binnen een raamovereenkomst de transformatieopgave gaan uitvoeren.

De vereisten

In de uitvraag stonden twee doelstellingen centraal namelijk het werken met ambities en het selecteren van drie ketenpartners. De geformuleerde ambities op het gebied van de huisvesting zijn als volgt: klantgerichtheid, veiligheid, duurzaamheid gekoppeld aan comfort en flexibiliteit. Op het gebied van ketensamenwerking was intensieve kennisdeling binnen de coalities en tussen de coalities (drie in totaal) heel belangrijk.

Het proces

Allereerst hebben wij ons verdiept in de complexe vastgoed- en organisatieopgave die voorlag. Vervolgens is vanuit deze kennis een innovatief uitvraagproces opgesteld. Hierin hebben een marktconsultatie en een dialoogfase voor een belangrijke interactie tussen Cordaan en de marktpartijen gezorgd. Op basis van het vertrouwen in de uitvraag, die deze contactmomenten hadden opgeleverd, is er gegund op kwalitatieve onderdelen in combinatie met het uitwerken van een concrete casus.

Het resultaat

Het contracteren van drie coalities in een raamovereenkomst voor het uitvoeren van de transformatiewerkzaamheden in ketensamenwerking in de periode 2015-2022. Het betreft: Duet (Facilicom en Ucility), Dura Vermeer samen met Eneco en BBN Adviseurs en Care&Co (Van Wijnen, Buro SBH, DGMR, Kuijpers en Bureau Ouderenzorg).

"Noor heeft op een heel betrokken manier en vanuit een intrinsieke motivatie om een betere wereld te creëren, Cordaan geholpen partners te vinden die vanuit een gezamenlijk doel en een gedeelde verantwoordelijkheid de beste huisvesting voor cliënten willen realiseren." Sophie Keulemans Directeur Huisvesting

Vergelijkbare projecten

5.3
Alliander Duiven Circulaire en energiepositieve herhuisvesting
7.7
QO Amsterdam Hotel van de toekomst

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.