PIANOo

Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting

De opdracht

Om circulair inkopen verder te versnellen, organiseert PIANOo in samenwerking met Rijkswaterstaat tien Leernetwerken Klimaatneutraal en Circulair Inkopen. Copper8 heeft zowel in 2018 als in 2019 het leernetwerk circulaire kantoorinrichting inhoudelijk vormgegeven. In vier sessies per jaar worden de deelnemers op een interactieve manier door het circulaire inkooptraject meegenomen en wordt stilgestaan bij de diverse uitdagingen die circulair inkopen met zich meebrengt.

Context

Door middel van sectorale leernetwerken stelt PIANOo een nieuwe groep publieke organisaties in staat om kennis en ervaring op te doen rondom klimaatneutraal en circulair inkopen. Daarmee vormen de leernetwerken een aanvulling op de Green Deal Circulair Inkopen en de Circulair Inkopen Academy. De mix van ervaren en minder ervaren deelnemers zorgt ervoor dat zij zowel kennis ontwikkelen als onderling kennis delen. Belangrijk is dat deelnemers geïnspireerd worden door praktijkvoorbeelden, ervaringen en tips, waarmee zij handelingsperspectief geboden krijgen om de circulaire ambitie te behalen.

De vraag

Organiseer, begeleid en ondersteun het leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting in vier bijeenkomsten. Combineer daarin het inbrengen van jullie eigen kennis met het laten uitwisselen van kennis en ervaring tussen deelnemers. Motiveer deelnemers daarbij om actief met circulair inkopen aan de slag te gaan.

De vereisten

Het doel van het leernetwerk circulaire kantoorinrichting is dat meer overheden hun kantoorinrichting circulair in gaan kopen. Kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en het aanreiken van praktisch toepasbare hulpmiddelen waren belangrijke vereisten voor in invulling van de bijeenkomsten. Deelnemers moeten elkaar ook na afloop van de sessies kunnen blijven vinden om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Het proces

De vier sessies in het leernetwerk zijn vormgegeven op basis van de volgorde van een inkooptraject. De vier sessies hebben als thema:

  1. Houding & gedrag
  2. Inkooptraject
  3. Gunnen en contracteren
  4. Samenwerking tussen opdrachtgever en markt.

Ook zijn er spreekuren aangeboden aan deelnemers om 1-op-1 te sparren over hun inkooptraject. Aan de hand van zowel onze ervaring als praktijkvoorbeelden van de deelnemers zijn de verschillende aspecten besproken.

Het resultaat

Dankzij de bijeenkomsten hebben de deelnemers meer kennis over het circulair inkopen van kantoorinrichting. Deelnemers kunnen op basis van deze kennis aan de slag om hun eigen kantoorinrichting circulair in te gaan kopen. Daarbij kunnen ze vanuit het leernetwerk beroep doen op de kennis en ervaringen van andere deelnemers, door de contacten die in de vier bijeenkomsten gelegd zijn.

“Copper8 was een hele geschikte partij voor dit leernetwerk: de adviseurs hebben ruime ervaring met het organiseren van kennissessies en bijeenkomsten, gecombineerd met gedegen inhoudelijke kennis over- en ervaring met circulair inkopen. Door een goede mix aan werkvormen weten ze de aandacht van de deelnemers vast te houden. De spreekuren boden ze als extra service aan, tekenend voor de bedrijfsfilosofie van Copper8 om zo veel mogelijk duurzame doorbraken te creëren.” Sara Rademaker Adviseur Circulair Inkopen

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.