Alliander

Circulair aanbesteden kantoormeubilair

De opdracht

Met Alliander is een aanbesteding voor meubilair vormgegeven om maximaal invulling te geven aan de ambities van de organisatie op het gebied van de Circulaire Economie.

Context

In lijn met de circulaire herontwikkeling van haar locatie in Duiven wilde Alliander graag op circulaire wijze invulling geven aan haar interieur voor deze en andere locaties. Na afronding van de selectiefase zijn 5 geschikte leveranciers gekozen voor de gunningsfase. Copper8 is vervolgens gevraagd om mee te denken over het verder vormgeven van de aanbesteding én de contractering conform de principes van de circulaire economie.

De vraag

Denk mee over het verder vormgeven van de circulaire aanbesteding voor het kantoormeubilair, en help bij het circulair contracteren van de partij.

De vereisten

De principes van de Circulaire Economie moesten niet alleen technisch, maar ook procesmatig geborgd zijn: dus niet alleen circulaire stoelen, maar ook het circulaire gebruik. Ook moest in de aanbieding naast circulariteit, ook voldoen aan de functionele, esthetische en financiële uitgangspunten.

Het proces

Samen met het aanbestedingsteam is een gunningskader ontwikkeld, waarbinnen de Gegadigden hun circulaire aanbieding konden doen. De gunning van de opdracht heeft plaatsgevonden op basis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Hierbij is 65% van het te behalen punten is toegekend aan de kwalitatieve gunningscriteria met een focus op circulariteit.

Het resultaat

Met de uiteindelijke Opdrachtnemer en Alliander zijn tevens contractgesprekken gehouden om het circulaire gebruik gedurende de overeenkomst te borgen. Middels een retourwaarde model is ervoor gezorgd dat de Opdrachtnemer na een bepaalde periode de meubels zou terugnemen tegen een vastgestelde retourwaarde. Deze opdracht vormde voor opdrachtnemer tevens de basis en inspiratie haar circulaire bedrijfsmodel verder te ontwikkelen.

"Copper8 heeft ons echt verder geholpen en uitgedaagd om circulariteit in onze aanbesteding te borgen. Copper8 begreep onze behoefte en met name door de heldere en praktische vertaling van deze behoefte naar werkbaar gunningskader heb ik de samenwerking als prettig en constructief ervaren." Mark Hamstra Leveranciersmanager werkomgeving

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.