PostNL

Business case en verdienmodel voor circulair platform PostNL

De opdracht

Copper8 heeft PostNL ondersteund bij het uitwerken van de businesscase en het verdienmodel voor hun circulaire platform Flown. Met Flown kunnen consumenten al hun huishoudelijke apparaten via een abonnement afnemen. Ze betalen voor gebruik. Niet voor bezit.

Context

Het platform is bedoeld als one-stop-shop voor alle huishoudelijk apparaten. Tegen een maandelijks bedrag kan de consument de apparaten gebruiken. Het platform maakt circulaire toepassingen mogelijk door slimme afspraken met leveranciers over levensduur en hergebruik. Om dit mogelijk te maken moesten alle betrokken partijen op een nieuwe manier gaan samenwerken.

De vraag

Help ons met het uitrekenen van de business case. Bekijk of het concept van Flown betaalbaar is voor zowel PostNL als de consument. En help ons vervolgens met het uitdenken van het verdienmodel van Flown. Hoe moeten we het platform organiseren om maximaal circulair te zijn en hoe structureren we de samenwerking tussen PostNL, leveranciers, financiers en andere stakeholders?

De vereisten

Het abonnement dat Flown aan consumenten aanbood mocht omgerekend niet duurder zijn dan het aankopen van hetzelfde huishoudelijke apparaat. Daarnaast moest het platform circulariteit garanderen. De aangeboden apparaten moeten allemaal hoog scoren op energie- en watereffici├źntie. Op deze manier kan een grote groep mensen beschikken over hoogwaardige apparaten met een zo laag mogelijke negatieve impact op mens en milieu.

Het proces

We zijn begonnen met rekenen. Hoe is de kostprijs van een huishoudelijk apparaat opgebouwd, op welke manier verandert de kostenstructuur in een circulair model en wat betekent dit voor de abonnementsprijs voor een consument? Vervolgens hebben we samen met PostNL, financiers en boekhoudkundigen verschillende circulaire verdienmodellen uitgewerkt. Parallel hieraan werkten we de samenwerking met alle betrokkenen uit, aangezien dit model een vergaande aanpassing vraagt van de gangbare manier van werken.

Het resultaat

De Raad van Bestuur van PostNL heeft groen licht gegeven om Flown verder te ontwikkelen. Een ander resultaat is het rekenmodel dat waarde inzichtelijk maakt in circulaire (gebruiks)modellen. Daarnaast hebben wij veel inzicht gekregen in de verschillende opties voor verdienmodellen en hebben we voor elk verdienmodel een bijbehorende samenwerkingsstructuur uitgewerkt. Als onderdeel van dit proces startten wij discussies met De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), waarin we het belang van circulariteit hebben besproken. Met als resultaat dat er nu wordt gekeken welke aanpassingen gemaakt moeten worden in wet- en regelgeving om circulariteit succesvol te integreren in bedrijfsmodellen.

test Michel Bagli CMO / Marketing & Innovation Director

Vergelijkbare projecten

1
ABN Amro Circulaire kantoorhuisvesting
2
ProRail Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2
Forteiland Pampus Zelfvoorzienend eiland
2
Waterschap Rijn en IJssel Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen
2
Alliander Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding
1
UWV MVI Strategie
3
PIANOo Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting
2
Provincie Zuid Holland Circulair behouden en inkopen van meubilair
1
Gemeente Westerveld Circulair inkopen kantoorinrichting
1
Gemeente Amsterdam Herontwikkeling Vondeltuin
1
Madaster Circularity Indicator
1
OVAM Ambitiekaart en tool Circulair inkopen
1
BNA Academie Masterclass Circulair Ontwerpen & Bouwen
1
Dura Vermeer Strategie Circulaire Economie
1
Gemeente Emmen MVI Strategie
5.3
Alliander Duiven Circulaire en energiepositieve herhuisvesting
6
Gemeente Amsterdam Onderzoek naar impact circulair bouwen
2
Gemeente Leiden Circulair inkopen los meubilair
3
Eigen Haard Besparen in Huis
3
Alliander Circulaire renovatie Bellevue
1
Rijkswaterstaat Circular Procurement Academy
2
Rijkswaterstaat Circulaire aanbesteding kantoormeubilair
5.8
Stedin en Alliander Het Fair Meter-project
7.6
Eigen Haard Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw
4
Alliander Circulair aanbesteden kantoormeubilair
5.7
PostNL Business case en verdienmodel voor circulair platform PostNL
7.7
PIANOo Circulair Inkopen Academy
1
Enexis MVI Beleid
1
Het Voedingscentrum Circulaire huisvesting
2
Enexis In-house Training Circulair Inkopen
2
Gemeente Amsterdam Evaluatie Amsterdam Circulair
7.7
QO Amsterdam Hotel van de toekomst
6
JP van Eesteren Strategie circulaire economie
2
Cordaan Transformatieopgave Zorgvastgoed
6
Universitair Medisch Centrum Utrecht Circulair inkopen los meubilair
7.7
Alliander Meten van circulariteit
7
Royal HaskoningDHV Nieuwe circulaire huisvesting
7.7
Copper8 Gener8
7.7
Copper8 Ons eigen Copper8 kantoor

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.