Rijkswaterstaat

Circulair Werken

De opdracht

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om in 2030 circulair te werken. Om dat mogelijk te maken is een verandering van de werkwijze en werkcultuur nodig. Met het Invoeringsprogramma Circulair Werken 2019-2021 is een eerste stap gezet in het in kaart brengen van de noodzakelijke veranderingen. Wij zijn samen met Metabolic gevraagd om Rijkswaterstaat te ondersteunen bij het opstellen van dit Invoeringsprogramma, en bij het verder meenemen van de organisatie in circulair denken en werken.

Context

In 2017 heeft het bestuur van Rijkswaterstaat besloten om het Programma Duurzaamheid en Leefomgeving in te richten. Voor Circulaire Economie – een van de drie speerpunten – is een Impulsprogramma ingericht. Daarmee wil Rijkswaterstaat tot en met 2021 een impuls geven aan de ontwikkeling van kennis en praktijkprojecten, en de inzichten die daaruit voortkomen verankeren in alle aspecten van het werk van RWS. Het Invoeringsprogramma 2019-2021 is een verdere concretisering van het Impulsprogramma.

De vraag

Ondersteun ons bij het opstellen van ons Invoeringsprogramma Circulair Werken, waarmee duidelijk wordt wat wij de komende jaren moeten doen om de organisatie circulair te kunnen laten werken. Kijk daarbij ook naar de benodigde veranderingen in de interne organisatie en in de samenwerking met externe partijen. Begeleid ons daarnaast inhoudelijk bij een aantal stappen, waaronder het opstellen van een kennisagenda en het trainen van projectadviseurs op duurzaamheid.

De vereisten

Rijkswaterstaat heeft als taak om te zorgen voor een veilig en bereikbaar Nederland. De omslag naar circulair werken moet plaatsvinden binnen die kerntaak. Zaken als aanpassing van werkprocessen of technische eisen moeten daarom gebeuren binnen de kaders van veiligheid en bereikbaarheid. Het meenemen van de projectorganisatie is bij de invoering van circulair werken daarmee een belangrijk deel van de opgave.

Het proces

In meerdere werksessies van hele en halve dagen is in kaart gebracht welke invloed circulair werken op de verschillende RWS-processen heeft, en welke zaken er in deze processen moeten veranderen. Ook is inzichtelijk gemaakt welke kennis er nog ontwikkeld moet worden om de juiste (circulaire) keuzes te maken. In deelgroepen zijn de verschillende onderdelen van het Invoeringsprogramma vervolgens verder uitgewerkt.

Het resultaat

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van circulair werken, met het circulair viaduct als belangrijke mijlpaal in 2019. De komende jaren zal circulariteit steeds vaker zichtbaar worden: denk onder meer aan het hergebruik van bruggen en brugonderdelen, toepassing van biobased materiaal in wegmeubilair en levensduurverlenging in plaats van vervanging van objecten. Het Invoeringsprogramma Circulair Werken vormt daarbij de basis om aan de slag te gaan. Het Jaarverslag 2019 geeft een mooi overzicht van de activiteiten van 2019.

“Copper8 en Metabolic hebben ons op een hele prettige manier begeleid in het opstellen van het Invoeringsprogramma Circulair Werken waarmee we meteen praktisch aan de slag kunnen. Hun deskundigheid en flexibiliteit hebben we als een enorme meerwaarde ervaren.” Frederieke Knopperts Programmamanager Circulair Werken

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.