ABN Amro

Circulaire kantoorhuisvesting

De opdracht

ABN AMRO staat voor de grote opgave om alle kantoren in Nederland waar klanten worden ontvangen een nieuwe duurzame en uniforme uitstraling te geven. De leidraad voor deze uitstraling is vastgelegd in het GREENE Concept. Copper8 heeft geholpen om de circulaire principes voor dit concept op te stellen. Dit hebben we gedaan door het bieden van technische expertise op het gebied van circulariteit en ondersteuning bij de selectie van de ontwerpende partijen.

Context

ABN AMRO zet nadrukkelijk in op de transitie naar een circulaire economie, zowel in de advisering naar cliënten als in haar eigen bedrijfsvoering. De klantomgevingen die verbouwd worden volgens de principes van GREENE moeten de fysieke vertaling van de missie van ABN AMRO uitstralen: Banking for better, for generations to come’. Hierbij wordt dus sterk ingezet op verantwoord materiaalgebruik middels het toepassen van circulaire principes. Binnen GREENE betekent dit zowel inzetten op maximaal waardebehoud van sloopmateriaal als op borging dat de nieuwe materialen die nu worden toegepast, hoogwaardig hergebruikt kunnen worden.

De vraag

Ondersteun ABN AMRO bij het concretiseren van circulair bouwen in de uitrol van haar nieuwe duurzame en uniforme huisvestingsconcept GREENE. Begeleid de bouwprojectleiders hierin en ontwikkel gezamenlijk een proces om te komen tot selectie van de juiste partners.

De vereisten

Met het duurzame paviljoen Circl als voorbeeld wil de ABN AMRO nu ook de circulaire principes doorvoeren in de overige klantomgevingen. Een heldere doelstelling op deze principes is echter niet omschreven. Voor het uitvoeren van zowel de ontwerp- als realisatiewerkzaamheden, wordt gewerkt met vaste partners die verspreid door het land zitten. Ook heeft de organisatie raamovereenkomsten met meubelleveranciers en moet de afdeling Inkoop nauw betrokken worden bij het uit te voeren proces. Ook moeten de circulaire principes aansluiten bij de ‘corporate’ uitstraling van ABN AMRO.

Het proces

Om het voorliggende concept goed te doorgronden, zijn we in gesprek gegaan met de projectleiders. Hieruit kwamen de procesmatige uitdagingen (o.a. met welke partijen moet je samenwerken) en technisch inhoudelijke uitdagingen op het gebied van circulair bouwen duidelijke naar voren. Op basis van deze input hebben we een circulair afwegingskader opgesteld (het CAK) die de projectleiders helpt bij het maken van de best passende circulaire keuzes. Vervolgens hebben wij ondersteund bij het opstellen van een proces om te komen tot selectie van een interieurarchitect voor deze uitdagende circulaire opgave.

Het resultaat

Het resultaat van onze inzet is een eenduidig begrip bij de betrokken personen over circulaire principes waar het GREENE Concept op is gebaseerd. Ook hebben wij een tweetal afwegingskaders opgeleverd. Hiermee kan de juiste circulair denkende en werkende leverancier geselecteerd worden (afwegingskader ‘Light’) en vervolgens de meest circulaire producten ingekocht worden (afwegingskader ‘Heavy’). Ook zijn wij er in nauwe samenwerking in geslaagd om een ambitieuze interieurarchitect te selecteren die het GREENE Concept met circulaire principes kan uitwerken. En met dit alles worden momenteel de eerste GREENE omgevingen gerealiseerd.

"Het was een groot genoegen om te werken met Copper8. Non-traditionele, doortastende consultants 'on a mission' die zich met hoofd en hart aan hun werk verbinden. Hun visie, eigenzinnigheid en geduld hebben ons veel meer gebracht dan de oorspronkelijke opdracht. Dank Copper8!" Céline Pessers Manager circulaire economie

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.