Rijksoverheid

Strategie Circulaire Kantoorinrichting

De opdracht

De Rijksbrede inkoopcategorie kantoorinrichting heeft de ambitie om toe te werken naar een circulaire categorie. In 2016 formuleert zij een ambitieuze Rijksbrede visie: Naar een circulaire categorie kantoorinrichting. Na het begeleiden van de eerste circulaire aanbesteding in 2017 ondersteunt Copper8 in 2020 bij de aanscherping van de circulaire visie. Dat leidt tot strategische keuzes voor de komende aanbestedingen, onder meer rondom de vraag naar hergebruikt meubilair. Rijkswaterstaat is hierin opdrachtgever namens de gehele Rijksoverheid.

Context

In 2017 sluit het Rijk de eerste raamovereenkomsten op basis van haar circulaire ambitie, voor in totaal zo’n 100.000 werkplekken. Levensduurverlenging van bestaand meubilair heeft daarbij prioriteit. In de praktijk blijkt dit vaak echter lastiger is dan gedacht, onder meer omdat werkprocessen van de Rijksoverheid en verdienmodellen van marktpartijen hier nog niet op zijn ingericht. Ook op andere aspecten is aanscherping nodig, zoals de doorontwikkeling van de mate van circulariteit van nieuw meubilair.

De vraag

Ondersteun ons bij het aanscherpen van de circulaire visie, waarin de ervaringen en inzichten van de afgelopen jaren en belangrijke ontwikkelingen vanuit de markt worden meegenomen. Maak vervolgens de vertaalslag naar een strategie voor de komende aanbestedingen, waarmee de circulaire principes zo goed mogelijk worden geborgd.

De vereisten

Samenwerking is één van de cruciale succesfactoren om de circulaire ambitie te kunnen realiseren. Het ophalen van inzichten en behoeften bij zowel marktpartijen als de interne organisatie is daarom een belangrijk onderdeel van de opdracht. De te ontwikkelen visie moet de basis vormen voor de aanbestedingen van de komende jaren.

Het proces

Samen met de categorie starten we met een uitgebreide serie interviews met marktpartijen. We spreken met inhoudelijk experts van zeven partijen over de meest recente ontwikkelingen en de volgende stappen die naar hun idee binnen de sector nodig zijn. Vervolgens nemen we in twee workshops de inkopers en andere betrokkenen vanuit de interne organisatie mee in de ontwikkelingen van de markt. Samen met hen bepalen we de aandachtspunten voor de komende aanbestedingen.

Het resultaat

Deze aanpak leidt tot een aangescherpte visie op circulair meubilair, waarin onder meer wordt gestuurd op het inkopen van door externen reeds gebruikt meubilair. Daarnaast heeft de categorie strategische keuzes gemaakt voor de komende aanbestedingen, waaronder het opsplitsen van percelen om meer ruimte te creëren voor specialisten en het apart in de markt zetten van onderhoudswerkzaamheden.

“De samenwerking met Copper8 voelt vertrouwd, net als het werken met je eigen collega’s. Het is daardoor onze visie geworden, waarmee wij binnen de categorie kantoorinrichting tot nog betere circulaire resultaten gaan komen.” Tamara van Vastenhoven Categoriemanager Kantoorinrichting, Rijksoverheid

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.