Alliander

Circulaire renovatie Bellevue

De opdracht

Na de herhuisvestingsopgave van het gebouw in Duiven zou ook het hoofdkantoor van Alliander in Arnhem grondig gerenoveerd worden. Uitgangspunten bij de renovatie waren energieneutraliteit, circulariteit, het betrekken van het gebied en het toepassen van nieuwe werkvormen. Copper8 werd gevraagd om een ontwerpchallenge vorm te geven om de ambities te versterken.

Context

De partijen die het onderhoudscontract (bouwkundig en installatietechnisch) hadden gewonnen zijn gevraagd om een ontwerp te maken; dit vanuit de gedachte dat de ontwerpende partijen vanuit hun onderhoudscontract baat hadden bij een goed ontwerp. De belangrijkste vraag was of deze partijen ook de nieuwste innovaties en ontwikkelingen t.a.v. duurzaamheid en circulariteit hadden opgenomen in hun voorlopig ontwerp.

De vraag

Organiseer een ‘challenge’ waarin technieken en innovaties aangedragen kunnen worden om de ambities te versterken. Ontwikkel ook een afwegingskader waaraan de aangedragen ideeën getoetst kunnen worden.

De vereisten

In de ‘challenge’ moest voldoende rekening worden gehouden met de belangen van zowel het bestaande ontwerpteam als de ‘challengers’. Hoe kunnen de partijen met mogelijk tegengestelde belang wél samenwerken om te komen naar een beter ontwerp voor Bellevue?

Het proces

Allereerst zijn de ambities voor de renovatie helder gedefinieerd en omgezet in doelstellingen. Met het bestaande ontwerpteam is het voorlopig ontwerp (VO) getoetst aan de doelstellingen. Vervolgens zijn partijen geselecteerd om mee te denken over de ambities en aan hun werd gevraagd om concrete verbetervoorstellen aan te dragen om het ontwerp voor Bellevue beter te laten aansluiten bij de ambities. Vanuit de aangedragen verbetervoorstellen zijn keuzes gemaakt op basis van hun positieve effect op het ontwerp, waardoor de renovatie nog beter kon aansluiten bij de ambities van Alliander.

Het resultaat

Het resultaat van de challenge waren een vijftal scenario’s. Van de maatregelen behorend bij de verschillende scenario’s is vervolgens in kaart gebracht wat het effect daarvan was op de doelstellingen. Daarnaast is er gekeken naar de extra investering die gedaan zou moeten worden per scenario (indien van toepassing). De gemaakte keuze heeft geresulteerd in een verdere verlaging van de CO2 footprint met behoud van de prestatie op circulariteit. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een optie met een positief effect op het stimuleren van de nieuwe werkvormen

"Bij het aangaan van deze challenge was het belangrijk dat er snel een gezamenlijk belang zou ontstaan tussen alle betrokkenen. Iedereen moet begrijpen waar wij mee bezig zijn en wat wij als opdrachtgever daar mee willen bereiken en hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Met dat uitgangspunt moeten de partijen willen samenwerken, onderdeel willen worden van het resultaat en intrinsiek gemotiveerd zijn om het optimale er uit te persen. Copper8 is goed in staat geweest om het gezamenlijke belang te creëren en daarbinnen alle betrokkenen te motiveren om het beste uit zichzelf en nog belangrijker uit de samenwerking te halen." Dennis van Wieringen Strategisch inkoper

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.