De Nederlandse Spoorwegen

Circulaire treinen en stations

De opdracht

De Nederlandse Spoorwegen (NS) heeft hoge ambities op het vlak van de circulaire economie. Het doel is om in 2030 volledig circulair in te kopen, materialen maximaal te (her)gebruiken en geen afval meer te creëren op kantoren, werkplaatsen en van treinen. Naast reeds bestaande initiatieven (hergebruik van treinonderdelen, de Upcycle Shop en circulaire bedrijfskleding) is er behoefte aan ondersteuning om de vrijblijvendheid bij inkopers te verminderen en circulair inkopen verder in te bedden in de dagelijkse praktijk.

Context

Op dit moment geeft NS al invulling aan hun ambitie door onder andere bij de inkoop van producten, kritisch te kijken naar de samenstelling van producten, de mogelijkheden tot hergebruik, maar ook de noodzakelijkheid ervan. Daarnaast wordt onder andere inzicht verkregen in de mate van circulariteit door toepassingen van de Circular Transition Indicators (CTI) methodologie van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). NS gebruikt de bijbehorende CTI-tool om inzicht te krijgen in de circulariteit van gebruikte materialen voor bepaalde producten en -productgroepen.

De vraag

Ondersteun ons door de kennis en vaardigheden van NS-medewerkers verder te ontwikkelen op het gebied van circulair inkopen en het toepassen van circulaire principes in de dagelijkse praktijk. Maak het concreet door intensieve begeleiding en coaching in inkooptrajecten, en benut dit om de organisatie te inspireren.

De vereisten

Om de NS-medewerkers op alle aspecten te ontwikkelen, zijn wij gestart met ‘voordoen’ door middel van doceren/trainen, waarna we vervolgens samen een aantal aanbestedingstrajecten zijn doorlopen (nadoen). Doel is om NS-medewerkers in staat te stellen zelf aan de slag te gaan met circulair inkopen (‘zelf doen’), o.b.v. de aangereikte methodieken en manieren van werken.

Het proces

In eerste instantie hebben we gezamenlijk bepaald welke aanbestedingstrajecten vanuit circulair perspectief het meest interessant zijn. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan met diverse trainingen, o.b.v. onze methodiek ‘circulair-inkopen-in-8-stappen’. Het ‘zelf doen’ wordt verder ondersteund door een menukaart met concrete handvatten om circulariteit in aanbestedingen te integreren.

Het resultaat

Wij hebben gezamenlijk het bewustzijn over de impact van circulair inkopen vergroot, door veel voorbeelden en inzichten  te geven en op te halen vanuit de NS praktijk. Vanuit diverse hoeken binnen de NS is er concreet aan de slag gegaan met het integreren van circulariteit in bijvoorbeeld aanbestedingen en (circulaire) bouw & vastgoed.

Copper8 beschikt over een brede kennis van circulariteit en aanbesteden. Samen hebben wij de awareness van circulariteit binnen NS Inkoop en daarbuiten enorm vergroot. Met name de trainingen, de concrete voorbeelden en de menukaart hebben veel impact teweeg gebracht. Joris van de Sande Strategic Buyer NS

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.