Rijkswaterstaat

Circular Procurement Academy

De opdracht

Begin 2018 is een delegatie uit Letland, Zweden en Denemarken in Nederland op bezoek geweest om meer te leren over Circulair Inkopen. Nederland wordt binnen de Europese context vaak als koploper genoemd op het vlak van Circulair Inkopen. Diverse circulaire icoonprojecten bevinden zich in Nederland, en overheidsorganisaties als PIANOo en Rijkswaterstaat zijn veelgevraagd internationaal expert. Vanuit het Europese Interreg project Circular PP  is daarom een traject ontwikkeld om andere landen te ondersteunen bij hun ambities op circulair inkopen, waaraan wij hebben mogen bijdragen.

Context

Vanuit de Europese Commissie wordt sterk ingezet op inkoop en aanbesteding als instrument om de circulaire economie aan te jagen. In die beweging wordt Nederland vaak als koploper genoemd. Vanuit het Europese Interreg project CicrularPP – is daarom een traject ontwikkeld om andere landen te ondersteunen bij hun ambities op circulair inkopen. De internationale versie van de Circulair Inkopen Academy is begin 2018 opgezet om een delegatie van zogenaamde ‘Circular Procurement Champions’ uit de Baltische regio op te leiden.

De vraag

Ontwikkel een Engelstalig trainingsprogramma Circulair Inkopen, voor internationale partijen die met circulair inkopen aan de slag willen.

De vereisten

Het trainingsprogramma moet door externe trainers gegeven kunnen worden in tweeëneenhalve dag. Dit programma bestaat uit (i) presentaties; (ii) didactisch materiaal en (iii) een docenteninstructie. Het programma moet zowel geschikt zijn voor organisaties die beperkte ervaring hebben met circulair inkopen, als voor organisaties met meer ervaring op dat vlak.

Het proces

Het programma bestond uit vijf interactieve modules van een halve dag. In de modules werden de deelnemers meegenomen in de theorie en praktijk van circulair inkopen. De deelnemers werden in elke module uitgedaagd om de theorie ook op hun eigen cases toepasbaar te maken. De modules werden afwisselend gegeven door medewerkers van Rijkswaterstaat, collega’s van Copper8 en internationale experts.

Het resultaat

Twaalf deelnemers uit drie landen zijn op interactieve wijze meegenomen in de succesfactoren van circulair inkopen en circulair aanbesteden.

"Het nieuwe project Interreg CircularPP is een vervolg op het Europese REBUS project dat in 2013-2017 heeft bijgedragen aan ruim 40 pilots. Binnen dit project heeft Copper8 de ervaringen van de Circulair Inkopen Academy in Nederland in korte tijd weten te vertalen naar een compacte en interactieve Europese masterclass. Realiserend dat circulariteit niet stopt bij de grens, zijn zij open in het delen van hun kennis om een verandering op Europees niveau te versnellen." Cuno van Geet Senior advisor Resource Efficiency

Vergelijkbare projecten

7.7
PIANOo Circulair Inkopen Academy
1
ABN Amro Circulaire kantoorhuisvesting
2
ProRail Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2
Forteiland Pampus Zelfvoorzienend eiland
2
Waterschap Rijn en IJssel Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen
2
Alliander Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding
1
UWV MVI Strategie
3
PIANOo Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting
2
Provincie Zuid Holland Circulair behouden en inkopen van meubilair
1
Gemeente Westerveld Circulair inkopen kantoorinrichting
1
Gemeente Amsterdam Herontwikkeling Vondeltuin
1
Madaster Circularity Indicator
1
OVAM Ambitiekaart en tool Circulair inkopen
1
BNA Academie Masterclass Circulair Ontwerpen & Bouwen
1
Dura Vermeer Strategie Circulaire Economie
1
Gemeente Emmen MVI Strategie
5.3
Alliander Duiven Circulaire en energiepositieve herhuisvesting
6
Gemeente Amsterdam Onderzoek naar impact circulair bouwen
2
Gemeente Leiden Circulair inkopen los meubilair
3
Eigen Haard Besparen in Huis
3
Alliander Circulaire renovatie Bellevue
1
Rijkswaterstaat Circular Procurement Academy
2
Rijkswaterstaat Circulaire aanbesteding kantoormeubilair
5.8
Stedin en Alliander Het Fair Meter-project
7.6
Eigen Haard Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw
4
Alliander Circulair aanbesteden kantoormeubilair
5.7
PostNL Business case en verdienmodel voor circulair platform PostNL
7.7
PIANOo Circulair Inkopen Academy
1
Enexis MVI Beleid
1
Het Voedingscentrum Circulaire huisvesting
2
Enexis In-house Training Circulair Inkopen
2
Gemeente Amsterdam Evaluatie Amsterdam Circulair
7.7
QO Amsterdam Hotel van de toekomst
6
JP van Eesteren Strategie circulaire economie
2
Cordaan Transformatieopgave Zorgvastgoed
6
Universitair Medisch Centrum Utrecht Circulair inkopen los meubilair
7.7
Alliander Meten van circulariteit
7
Royal HaskoningDHV Nieuwe circulaire huisvesting
7.7
Copper8 Gener8
7.7
Copper8 Ons eigen Copper8 kantoor

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.