Madaster

Circularity Indicator

De opdracht

Het doel van Madaster is afval te elimineren in de bouw door materialen een identiteit te geven. Madaster is echter geen doel op zich maar een middel – het platform dient als systemische interventie om circulariteit in de bouw te stimuleren. Madaster maakt het mogelijk om informatie over gebouwen en materialen op te slaan, wil een koppeling maken naar de financiële kant van circulair bouwen, en wil een circulariteitsscore geven voor elk gebouw om zodoende gebruikers te stimuleren om maximale circulariteit na te streven.

Context

Madaster biedt niet alleen de mogelijkheid om met enig gemak een materialenpaspoort te maken van een gebouw, maar wil ook een indicatie geven van de circulariteit van het gebouw. Mede daarom is de wens om een middels een ‘Circularity Indicator’ aan te geven hoe circulair een gebouw is.

De vraag

Denk als lid van het Madaster Circularity Team mee met de ontwikkeling van een ‘Circularity Indicator’ waarmee gebruikers van het Madaster platform op eenvoudige en begrijpbare wijze een indicatie krijgen van de circulariteit van hun gebouw.

De vereisten

Circulariteit is een complex onderwerp wat lastig te vatten is in een ‘lineaire’ formule. Het is van belang dat de Circularity Indicator met het platform meegroeit en -ontwikkelt, waardoor de Circularity Indicator de gebruikers van het platform continue stimuleert om de juiste keuzes te maken die bijdragen aan een Circulaire Bouweconomie.

Het proces

Voor de ontwikkeling van de Circularity Indicator is allereerst gekeken naar de ambities van Madaster. De wens is om circulariteit in de bouw te stimuleren kan alleen door een grote groep gebruikers en experts op interactieve wijze mee te nemen in de ontwikkeling van een begrijpbare ‘formule’ voor circulariteit. Echter is de wens óók om gaandeweg meer complexiteit toe te voegen aan de Circularity Indicator: door bijvoorbeeld ‘hoogwaardig hergebruik’ hoger te waarderen dan recycling van materiaal; en tevens de ontwerp- en assemblagetechnieken mee te waarderen in de circulariteit van een gebouw. Op basis van bestaande onderzoeken en expertise in het team wordt een analyse gedaan van mogelijke oplossingsrichtingen voor de Circularity Indicator. Deze oplossingsrichtingen worden vervolgens getoetst bij gebruikers en experts om tot een gedragen formule te komen voor de Circularity Indicator.

Het resultaat

In september 2017 heeft Madaster een ‘Minimal Viable Product’ gelanceerd, waarin ook een eerste, versimpelde versie van de Circularity Indicator mogelijk werd gemaakt. De Circularity Indicator van Madaster zal in de aankomende maanden in ontwikkeling blijven. Bij elke stap die gemaakt wordt zullen zowel gebruikers als experts worden meegenomen in de aanpassingen van de Circularity Indicator.

“Copper8 is voor Madaster een logische samenwerkingspartner omdat we dezelfde drijfveren hebben. Daarbij zitten Cécile, Noor en hun team vol energie en ondernemerschap om met kennis, ervaring en creativiteit hèt verschil te maken om de circulaire economie meer tastbaar en lonend invulling te geven.” Pablo van den Bosch Mede-oprichter

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.