Gemeente Amsterdam

Evaluatie Amsterdam Circulair

De opdracht

De evaluatie van Amsterdam Circulair laat zien dat Amsterdam koploper is op het gebied van circulaire economie. Niet alleen koploper van Nederland, maar ook internationaal! In vijf handelingsperspectieven wordt de rol geschetst die marktpartijen op zich kunnen nemen. Ook geeft het rapport aan welke acties de gemeente uit kan voeren om de markt optimaal te ondersteunen. De resultaten van de evaluatie en de handelingsperspectieven zijn samengevat in het rapport Amsterdam Circulair: evaluatie en handelingsperspectieven. Deze opdracht hebben we samen met Circle Economy uitgevoerd.

Context

De Gemeente Amsterdam heeft in 2015 haar circulaire potentie laten bepalen in Amsterdam Circulair: routekaart voor stad en regio. Vanuit drie programma’s zijn de afgelopen jaren vervolgens 73 circulaire projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn in het rapport geëvalueerd. Onderdeel van deze evaluatie zijn volgende stappen die door de nieuwe gemeenteraad genomen kunnen worden om de internationale koplopersrol van Amsterdam te behouden.

De vraag

Evalueer onze circulaire programma’s: hierbij gaat het zowel om het bepalen van de behaalde resultaten binnen de projecten, als om het opstellen van handelingsperspectieven voor vervolgstappen.

De vereisten

Voor het evalueren van de 73 projecten was een intensieve samenwerking nodig met de gemeentelijke organisatie en de bedrijven en kennisinstellingen uit het Circulair Innovatieprogramma. Daar werkten immers de projectleiders die de projecten daadwerkelijk hebben gedaan. Van circulaire gronduitgiften tot het ondersteunen van het Cirkelstad-netwerk en van de invoering van de Circular Challenge tot een circulaire ontwikkelstrategie voor Haven-Stad. De evaluatie is gezamenlijk uitgevoerd met Circle Economy, die in 2015 ook de routekaart hebben gepubliceerd.

Het proces

De opdracht bestond uit twee onderdelen: enerzijds de evaluatie van de behaalde resultaten, en anderzijds de handelingsperspectieven voor vervolgstappen. Voor de evaluatie zijn de projectresultaten en geleerde lessen opgehaald. De hoofdlijnen van de resultaten zijn vervolgens gevalideerd in een bijeenkomst met projectleiders. Op basis van de evaluatie zijn vervolgens vijf handelingsperspectieven opgesteld. Deze handelingsperspectieven zijn verder aangescherpt in een validatiebijeenkomst met ruim 100 betrokkenen van marktpartijen.

Het resultaat

De evaluatie en handelingsperspectieven zijn samengevat in het rapport Amsterdam Circulair: evaluatie en handelingsperspectieven. Het rapport is op 6 maart 2018 in de het college van Burgemeester & Wethouders vastgesteld. De evaluatie laat zien dat een circulaire economie realistisch en rendabel is – wanneer externe kosten structureel worden meegenomen in de prijsstelling. De handelingsperspectieven geven vijf richtingen waarin de komende jaren activiteiten kunnen worden ontwikkeld:

  • Versnellen van drie waardeketens: bouw, biomassa & voedsel en consumptiegoederen
  • Uitbreiden inzet twee gemeentelijke instrumenten: inkoop en kennisontwikkeling & -deling
"De bijzondere en inspirerende samenwerking met Copper8 en Circle Economy heeft een uniek product opgeleverd. Voor het eerst zijn circulaire economie programma's en projecten geëvalueerd. En voorzien van handelingsperspectieven voor de volgende periode. Daar kunnen we op voort bouwen!" Eveline Jonkhoff Strategisch Adviseur Duurzaamheid & Circulaire Economie

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.