Excess Materials Exchange

Excess Materials Exchange

Aanleiding

De transitie naar een circulaire economie is op dit moment nog te afhankelijk van toeval. Willen we versnellen, en circulaire concepten opschalen is het van belang dat vraag en aanbod van overtollige materialen beter op elkaar afgestemd worden.

Oplossing

De Excess Materials Exchange (EME) is een online platform waarbij vraag en aanbod van overtollige materialen samenkomen. EME fungeert als het ware als een ‘online Matchmaking platform’ voor materialen, waarbij digitale tools zoals Blockchain en Artificiële Intelligentie worden ingezet om zo snel en zo goed mogelijk matches te creëren.

Status

Copper8 en Alba Concepts bouwen mee aan deze ontwikkeling. De lancering van de 1e versie van het platform wordt in het voorjaar van 2020 verwacht.

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.