Copper8

Gener8

De opdracht

Gener8 ontwikkelt volledig circulaire zonnepanelen. Naast de technische uitdaging van het zonnepaneel, hebben we ook een businessmodel ontwikkeld dat bijdraagt aan een volledig circulair zonnesysteem.

Context

Andere zonnepanelen worden zo gemaakt dat hergebruik van materialen of componenten bijna onmogelijk is. Er gaan dus veel materialen verloren. Daar komt bij dat de hoeveelheid opgewekte zonne-energie de afgelopen jaren exponentieel gegroeid is. Iets waar wij natuurlijk heel gelukkig van worden, maar het brengt ook een schaduwzijde met zich mee. Over een aantal jaar gaan we grote hoeveelheden zonnepanelen demonteren en verwerken, met als gevolg een grote afvalberg zonder directe oplossing.

De vraag

Onze aanpak is een nieuwe vorm van intensieve samenwerking. Geen nieuwe technische oplossing, maar een samenwerking tussen ketenpartners: een nieuw ‘systeem’. Wij denken een manier gevonden te hebben om alle belangen van de betrokken partijen zo te organiseren dat alle kosten, maar vooral alle baten, gelijkmatig kunnen worden verdeeld. Met deze visie hebben wij de afgelopen twee jaar meerdere partners aangehaakt. ECN, het havenbedrijf Rotterdam, WEELEC, Exasun en Urban Mining Corp waren bereid om te kijken of we dit systeem samen kunnen creëren.

De vereisten

Op papier hadden we dus de oplossing voor onze gedroomde circulaire panelen. Helaas is de subsidie die wij hebben aangevraagd ons niet gegund. We zijn nu hard bezig met het werven van financiering om een prototype te ontwikkelen. We willen het prototype gebruiken om aan te tonen dat deze ontwikkeling relevant is. En we willen laten zien dat het technisch mogelijk is wat wij bedacht hebben. Ons model kan niet ontstaan zonder product en ons product zal niet worden ontwikkeld zonder het gevoel dat ons model relevant is. Toch geloven we dat het ons gaat lukken!

Het proces

In eerste instantie heeft Copper8 zich gericht op de bouw van het hotel. Daarnaast heeft Copper8 zich hard gemaakt om het beheer- en onderhoudscontract bij de realiserende partijen te beleggen. Met als doel dat duurzame optimalisaties voor de lange termijn worden doorgevoerd.

Vervolgens richtten wij ons op de losse inrichting en de exploitatiekant van hotel. We hebben meegedacht over de inkoop van de juiste circulaire producten, zoals vloerbedekking, verlichting en meubilair.

Het resultaat

Er zijn inmiddels twee blogs gepubliceerd om de ontwikkelde kennis in Gener8 te delen. Deze zijn hier te vinden: Blog #1: Gener8 – de eerste écht duurzame zonnepanelen Blog #2: Circulaire zonnepanelen: de mogelijkheden en de uitdagingen

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.