Gemeente Rotterdam

Haalbaarheidsonderzoek Upcycle Mall Rotterdam

De opdracht

De gemeente Rotterdam wil hergebruik van producten en materialen naar een hoger niveau tillen. Een belangrijke pilaar hiervoor is een nieuw te bouwen milieupark, genaamd de Upcycle Mall. Samen met onze partner EME hebben wij inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden, kosten, baten en risico’s voor zo’n innovatief milieupark zijn.

Context

De gemeente Rotterdam heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit: in 2030 moet circulariteit de maatstaf zijn en in 2050 wil de gemeente volledig circulair zijn. Het verwerken en hergebruiken van huishoudelijk afval is erg belangrijk voor het behalen van de doelen. Daarom wil de gemeente een milieupark realiseren waar (hoogwaardig) hergebruik van afval zichtbaar wordt gemaakt. Voordat de Upcycle Mall echter gebouwd  wordt, wil de gemeente inzicht in de mogelijkheden met betrekking tot circulariteit op een milieupark en de voor- en nadelen hiervan.

De vraag

Maak voor ons inzichtelijk wat de kosten, baten, mogelijkheden en risico’s van de Upcycle Mall voor de gemeente zijn.

De vereisten

Neem in jullie onderzoek in ieder geval de volgende aspecten mee:

  1. Welke materiaalstromen geschikt zijn voor hogere vormen van hergebruik, en wat daarbij de financiële, milieutechnische en sociale winst is;
  2. Welke belemmeringen of kansen op juridisch, organisatorisch en op het vlak van aantrekkelijkheid liggen. Spreek hiervoor met ondernemers, vergelijkbare initiatieven en betrokkenen binnen de gemeente;
  3. Ontwikkel een dynamisch business case model dat de gemeente als afwegingskader kan gebruiken om verschillende scenario’s op financieel, milieutechnisch en sociaal vlak met elkaar te vergelijken.

Het proces

Het eerste, en grootste, deel van het onderzoek is opgesplitst in twee onderdelen. Enerzijds worden voor relevante materiaalstromen de hoeveelheid, verwerkers, huidige verwerking en mogelijke alternatieve verwerkingen inzichtelijk gemaakt. Hiermee ontstaat een beeld van welke stromen kansrijk zijn om hoogwaardiger te verwerken. Daarna is de financiële en milieutechnische impact van anders verwerken voor relevante stromen berekend. Anderzijds worden interviews met ondernemers, vergelijkbare initiatieven en betrokkenen binnen de gemeente gehouden. Hiermee wordt voor verschillende stakeholders inzicht verkregen in de voor- en nadelen van de Upcycle Mall. Deze twee onderdelen vormen vervolgens input voor het opstellen van een dynamisch business case model.

Het resultaat

De gemeente is in het bezit van een rapport met aanbevelingen op basis van alle inzichten die tijdens het onderzoek zijn opgedaan. Dit rapport bevat ook een stappenplan om tot kansrijke implementatie van de Upcycle Mall te komen. Tot slot is ook een dynamisch business case model opgeleverd (inclusief handleiding) dat de gemeente kan gebruiken om verschillende scenario’s van verwerking en inrichting van de Upcycle Mall met elkaar te vergelijken.

“Het haalbaarheidsonderzoek levert ons nieuwe inzichten op en onderbouwt bestaande inzichten die zeer nuttig zijn voor het ontwerptraject en verdere realisatie van het nieuwe milieupark. De samenwerking met Copper8 heb ik als erg prettig ervaren met zeer gedreven collega’s.” Marloes Nooijens project manager Upcycle Mall

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.