Enexis

MVI Beleid

De opdracht

Als netbeheerder wil Enexis in de transitie naar een duurzame samenleving haar verantwoordelijkheid nemen. Vanuit haar maatschappelijke rol toont Enexis leiderschap op het gebied van duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De vervolgstap voor Enexis is eigen beleid op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Copper8 heeft Enexis ondersteund bij het opstellen van dit beleid, waarbij Milieu, Materiaal en Mens als drie centrale thema’s naar voren zijn gekomen.

Context

Enexis is een van de vier grote Nederlandse netbeheerders. De organisatie heeft in haar nieuwe strategie aangegeven duurzaamheid te willen verankeren in al haar werkzaamheden. Binnen de uitvoering van haar primaire taak koopt zij veel producten en materialen in. Om haar impact te reduceren, wil Enexis pro-actief aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Een MVI-beleid is daarbij een belangrijke eerste stap.

De vraag

Ondersteun ons bij het formuleren van ons MVI-beleid, waarbij dit wordt vormgegeven in samenwerking met de betrokken organisatie-onderdelen.

De vereisten

Het MVI-beleid moet richting geven hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid terugkomt in de inkoop van alle producten en diensten van Enexis. Het opstellen van dit beleid moest op een korte en krachtige manier worden gedaan. Daarnaast was de intentie om alle betrokkenen door het proces ambassadeur te laten worden van het nieuwe MVI-beleid.

Het proces

Wij hebben voor Enexis drie werksessies begeleid. Allereerst een werksessie over de scope: op welk detailniveau moet het MVI-beleid sturen? Vervolgens een werksessie over de thema’s: uit welke thema’s moet het MVI-beleid bestaan, en welke categorieën zijn er binnen die thema’s? Tot slot een werksessie over het vervolg: wat worden inhoudelijke ambities, en hoe gaan we met het beleid aan de slag? Bij deze werksessies zijn niet alleen de inkoopafdeling, maar juist ook mensen vanuit  Infra, Assetmanagement, ICT en facilitair management betrokken.

Het resultaat

Enexis heeft een MVI-beleid vastgesteld op basis van drie thema’s: Milieu, Materiaal en Mens. Binnen deze thema’s is er gefocust op categorieën, zoals schadelijke stoffen (Milieu), circulariteit (Materiaal) en duurzame inzetbaarheid (Mens). De drie inhoudelijke thema’s worden ondersteund door een aantal pijlers, waaronder ruimte voor innovatie, een eerlijke keten en integriteit.

“Het MVI-beleid helpt ons om de markt op een andere manier te benaderen. Vanuit onze maatschappelijke positie, hebben we een voorbeeldfunctie in duurzaamheid. Het MVI-beleid is dan ook ontwikkeld vanuit de gedachte: verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Anita den Hoed Senior adviseur Inkoop

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.