Alliander

Impactmeting herontwikkeling Forteiland Pampus

De opdracht

Stichting Forteiland Pampus wil zijn entreegebouw en tevens horecapaviljoen vervangen. Daarnaast is het doel dat het eiland volledig fossielvrij gaat opereren. Alliander, en haar dochteronderneming Firan, is partner van Pampus als het gaat om de energievoorziening. De wens van Pampus en Alliander is om de (potentiële) impact van deze transformatie inzichtelijk te maken.

Context

Forteiland Pampus kan van oudsher zelf in zijn water en energie voorzien. Dit zonder enige aansluiting op de vaste wal, dankzij tal van technische innovaties. De exploitatie van het eiland is nu echter grotendeels afhankelijk van dieselgeneratoren. Inmiddels wekken zonnepanelen circa 20% van de totale energievraag op. Een dochteronderneming van Alliander, Firan, balanceert de energievoorziening.

De vraag

Ondersteun ons bij het opstellen van de impactcase voor het zelfvoorzienende Forteiland Pampus, waarmee inzichtelijk wordt wat de financiële en ecologische impact is van de aanstaande herontwikkeling.

De vereisten

Voor het meten van de impact van de transformatie naar een duurzaam zelfvoorzienend eiland is een impactmodel stellen we een impactmodel
op waarin verschillende scenario’s met elkaar vergeleken kunnen worden. Zodoende ontstaat een afwegingskader, aan de hand waarvan keuzes gemaakt kunnen worden voor de herontwikkeling en exploitatie.

Het proces

We starten met het vaststellen van de scope: wat nemen we wel en niet mee in het bepalen van de (potentiële) impact. Dit bepalen we samen met de belangrijkste stakeholders. De uitkomsten hiervan zetten we vervolgens om naar kwantitatieve indicatoren. Daarna halen we data over de indicatoren op en werken we dit uit in een impactmodel.

Het resultaat

Het proces heeft geleid tot een dynamisch impactmeetmodel. Hierbij wordt de impact van een duurzaam zelfvoorzienend Pampus over de periode 2020-2040 vergeleken met het continueren van de huidige situatie over diezelfde periode. Ook is er de mogelijkheid om te kiezen tussen drie scenario’s die vooral betrekking hebben op het aantal bezoekers van het vernieuwde Pampus. Met dit model heeft de opdrachtgever een tool in handen om toekomstige besluitvorming op te baseren. Het laat immers zien onder welke voorwaarden het zelfvoorzienende eiland op milieutechnisch vlak beter presteert dan het huidige eiland.

“Mooi dat we samen met Copper8 hebben geïnvesteerd in deze maatschappelijke impactberekening voor het project pampus. Ook hier duwt de berekening ons met de neus op de feiten. Inhoudelijk zijn we geneigd ons te concentreren op de energietechniek en de vaarbewegingen. De analyse laat mooi onze bijdrage zien van de duurzame installatie van onze dochter Firan. Echter, tot onze verrassing gaat de ‘voedselkeuze’ bij de Pampus horeca het échte verschil maken. Helaas hebben wij daar als netbeheerder geen invloed op.” Koen Eising MVO-manager

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.