Lastenverschuiving in de Bouw (2)

Aanleiding

Zonder belastinghervorming haalt Nederland de circulaire doelstellingen niet. Om circulair bouwen ‘het nieuwe normaal’ te maken, moet het kunnen concurreren met conventionele bouw. Onder het huidige fiscale stelsel is circulair bouwen duurder dan traditioneel bouwen. Dat komt ten eerste omdat de bouwsector arbeidsintensief is; een groot gedeelte van een bouwproject bestaat immers uit loonkosten. Circulair bouwen is nóg arbeidsintensiever, met name omdat secundaire bouwmaterialen weer gereed gemaakt moeten worden voor een tweede leven, zodat ze weer hoogwaardig toegepast kunnen worden. Tegelijkertijd moeten circulaire bouwmaterialen zien te concurreren met lineaire bouwmaterialen, waarbij in de prijs de milieukosten (zoals CO2-uitstoot, uitputting van grondstoffen en andere milieueffecten) niet opgenomen zijn. Circulair bouwen wordt goedkoper als het fiscale stelsel arbeid lager gaat belasten en vervuilende materialen hoger gaat belasten.

Onderzoeksvraag

Wat zou een belastingverschuiving van arbeid naar grondstoffen betekenen voor de investeringskosten van circulair bouwen en demonteren?

Dit project bouwt voort op de eerdere pilot ‘Fiscale Vergroening in de bouw’.

Aanpak

Op de Floriade 2022 brengen we voor zes paviljoens drie varianten in kaart:

  • Variant 1: de conventionele (niet duurzame) variant;
  • Variant 2: de door het paviljoen voorgestelde variant;
  • Variant 3: de meest circulaire/ duurzame variant.

Vervolgens wordt voor deze drie varianten doorgerekend wat de begroting zou zijn na een doorgevoerde lastenverschuiving waarbij:

  • De lasten van arbeid worden verlaagd;
  • Milieukosten in rekening worden gebracht voor uitstoot en materiaalverbruik;
  • Een aanvullende heffing wordt toegepast op het gebruik van primaire materialen en/of een stortbelasting wordt toegepast voor de sloop.

 

Status

Lopend. Eindrapportage verwacht februari 2023.

Het resultaat

N.t.b.

Partners

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.