Alliander

Meten van circulariteit

De opdracht

De regionale netbeheerder Alliander heeft als ambitie om in 2020 minimaal 40% van haar portfolio circulair in te kopen. Wij ontwikkelden het dashboard ‘Circulaire Bedrijfsvoering’ waarmee Alliander de transitie naar circulariteit in kaart brengt en betrouwbaar kan rapporteren.

Context

Alliander werkt toe naar een circulaire bedrijfsvoering. Deze transitie vraagt om een andere manier van werken en van meten. De focus wordt verlegd van CO2-vermindering naar onder andere duurzame energie en verantwoorde herkomst en herbruikbaarheid van grondstoffen.

De vraag

Alliander wilde doorgronden wat de circulaire economie voor hun organisatie betekent. De specifieke vraag die zij ons stelden was: ‘op welke wijze kunnen we onze prestaties op gebied van circulaire economie helder in beeld brengen en op accurate wijze rapporteren en bijsturen.’

De vereisten

Alliander wilde allereerst inzicht in de gevolgen van de beweging naar een circulaire economie voor hun organisatie. Vervolgens moest er een instrument ontwikkeld worden dat Alliander kon helpen bij het vaststellen van hun huidige prestaties op het gebied van circulariteit. Dit zelfde instrument moest ook gebruikt kunnen worden om op basis van de huidige prestatie te bepalen op welke manier Alliander zich verder zou kunnen ontwikkelen.

Het proces

We zijn gestart met het analyseren van de effecten van het begrip ‘de circulaire economie’ op de organisatie en bedrijfsvoering. Vervolgens ontwikkelden we samen een methode die grondstoffenstromen op een eenvoudige manier in kaart bracht. Daarmee kregen we inzicht in de status van circulariteit en de ontwikkeling naar circulaire bedrijfsvoering. Het meten van circulaire prestaties bleek een samenspel tussen twee belangrijke factoren: eerst een goede dataverzameling en analyse enerzijds, en vervolgens ook de praktische uitvoerbaarheid van het meten zelf. Een groot gedeelte van het proces richtte zich dan ook op het creëren van samenwerking tussen alle betrokken afdelingen en personen.

Het resultaat

Alliander heeft nu inzicht in de grondstoffenstromen en hoe die scoren op circulariteit. Dit instrument is doorontwikkeld tot een Dashboard Circulaire Bedrijfsvoering, waarmee de circulaire prestaties van projecten binnen Alliander per kwartaal worden gemeten. Zo stuurt Alliander effectief op de transitie naar een circulaire bedrijfsvoering.

Voor Alliander is Copper8 een cruciale kennispartner op gebied van circulariteit. De ontwikkelingen gaan zo snel, en Copper 8 heeft voor ons echt de brug gelegd tussen onze visie op circulariteit, en het daadwerkelijk uitvoeren hiervan. Het “wat en hoe” scherp definiëren. De combinatie van kennis over ontwikkelingen in de markt, aandacht voor nieuwe business modellen & techniek en ook de “voeten in de modder” aanpak is heel succesvol. Ze werken met onze collega’s; niet op afstand. Het dashboard hebben we later intern verder uitgewerkt, en inmiddels is er echt inzicht in onze prestaties. En hoe we verder kunnen groeien. Niet voor niets hebben we Cécile het afgelopen jaar in onze Raad van Advies op Circulariteit gevraagd als optimistisch-kritisch geluid. Altijd streng op de inhoud, maar uitdagend op de uitkomst. Zo zetten we die extra stap, nodig voor een duurzame toekomst. Dominique Hermans Adviseur MVO

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.