UWV

MVI Strategie

De opdracht

Als grote publieke organisatie neemt UWV zijn verantwoordelijkheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Wij zijn gevraagd om het onderdeel ‘circulaire economie’ binnen deze strategie in te vullen. In twee sessies hebben we deze strategie samen met een groep betrokkenen opgesteld. Onderdeel van die strategie was een meetmethodiek om te bepalen in welke mate er circulair wordt ingekocht.

Context

Steeds meer publieke organisaties willen aan de slag met maatschappelijk verantwoord of circulair inkopen. Daarmee willen zij bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelstellingen, en vanuit de publieke sector hun verantwoordelijkheid nemen. Met  ruim 18.000 medewerkers is het UWV een grote opdrachtgever in het facilitaire domein.

De vraag

Ondersteun ons bij het opstellen van het onderdeel ‘circulaire economie’ van onze MVI-strategie. Maak daarnaast inzichtelijk bij welke productgroepen wij de circulaire ambities het beste toe kunnen passen om op korte termijn impact te realiseren.

De vereisten

Het creëren van eigenaarschap was een belangrijk onderdeel van het proces. Daarbij gaat het zowel om eigenaarschap binnen de inkoopafdeling als eigenaarschap op directieniveau.

Het proces

Wij hebben twee sessies georganiseerd om met elkaar het circulaire onderdeel van de MVI-strategie op te stellen. In de eerste sessie hebben wij verdiept op de achtergrond van circulaire economie, en met elkaar doelstellingen geformuleerd op het gebied van circulair inkopen. In de tweede sessie zijn we dieper ingegaan op de meetmethodiek om de mate van circulair inkopen te bepalen. Vervolgens zijn de verschillende documenten afgerond.

Het resultaat

Het UWV heeft een Strategie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, met als onderdelen ‘Klimaatneutraal’, ‘Circulaire economie’, ‘Social Return’ en ‘Internationale Sociale Voorwaarden’. Per onderdeel zijn doelstellingen geformuleerd voor de periode 2019-2023. Daarnaast is op basis van de inkoopkalender per productgroep inzichtelijk gemaakt welke ambities het meest relevant zijn.

“Copper8 heeft ons erg goed geholpen om circulariteit vorm te geven binnen UWV en eerste stap te zetten naar het bereiken van onze 2030-doelstelling. Sybren en Cecile zijn inhoudelijk erg sterk, analytisch, creatief en wisten ons goed mee te nemen. Ze zijn betrokken, handelen snel en zijn realistisch en ambitieus in hun voorstellen.” Vereleyn Wondergem Adviseur Hoofd Inkoop

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.