Gemeente Emmen

MVI Strategie

De opdracht

De Gemeente Emmen wil aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, waarbij het inzetten op een circulaire economie een belangrijk onderdeel is. Een strategie moet hen helpen om hier richting aan te geven. Wij hebben ondersteund bij het opstellen van deze strategie, en het verder uitwerken van de eerste stappen voor drie inkooppilots.

Context

De Gemeente Emmen staat in de top 10 grootste gemeenten van Nederland en is met haar talrijke maakbedrijven, chemiecluster en innovatieve ondernemingen het belangrijkste industriële centrum van Noord-Nederland. Er gebeurt veel op het gebied van innovatie, vooral op het gebied van de biobased economy en groene chemie. De Gemeente wil vanuit haar eigen inkoop vaker optreden als launching customer, en actiever bijdragen aan het realiseren van een circulaire economie.

De vraag

Ondersteun ons bij het opstellen van een strategie voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, en help ons om circulaire ambities voor enkele inkooppilots concreet te maken.

De vereisten

Draagvlak binnen de interne organisatie van de Gemeente Emmen was een belangrijke randvoorwaarde voor succes. Beleidsadviseurs, projectleiders en inkopers moesten zich eigenaar gaan voelen van een strategie, om te zorgen dat deze ook daadwerkelijk tot uitvoering kon worden gebracht. Ook het opdoen van basiskennis op het gebied van circulaire economie was onderdeel van de opdracht.

Het proces

Wij hebben de MVI-strategie opgesteld in een serie van drie bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst zijn we ingegaan op de achtergrond van circulaire economie, en hebben we op basis van storytelling belangrijke thema’s en kernwaarden opgehaald. In de tweede bijeenkomst zijn we de thema’s en kernwaarden van MVI verder gaan concretiseren. In de derde bijeenkomst hebben we van drie inkooppilots de ambitie, de vraagstelling en de benodigde samenwerking verder uitgewerkt.  

Het resultaat

De MVI-strategie van de Gemeente Emmen heeft hoge ambities gesteld op de thema’s Circulair, Energie en Sociaal. Daarbij zijn vier belangrijke kernwaarden benoemd: verbinden, ruimte, daadkracht en realisme. Als onderdeel van deze strategie zijn drie inkooppilots verder uitgewerkt: het maaien van bermen, de demontage van het oude zwembad Aquarena en de verbreding van de Boermarkeweg.

“Copper8 heeft ons op een inspirerende en enthousiaste wijze begeleid in het opstellen van een strategie voor maatschappelijk verantwoord inkopen, waarbij het inzetten op een circulaire economie een belangrijk onderdeel was. Copper8 beschikt over veel kennis, geeft uitvoering aan de opdracht met zorgvuldige afstemming en voorbereiding met de opdrachtgever en reageert adequaat op feedback.” Harriët Hof Accountmanager Economie

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.