Copper8

Olympact

De opdracht

Olympact is een Stichting die zich bezig houdt met het verduurzamen van de Olympische Spelen.

Context

Wij zijn de Stichting gestart vanuit de overtuiging dat de principes van de Circulaire Economie op een inspirerend en mondiaal podium geplaatst moeten worden, en de Spelen daar bij uitstek voor geëquipeerd zijn. Tegelijkertijd hebben ook de Spelen behoefte aan hernieuwde maatschappelijke legitimiteit: in toenemende mate trekken steden zich terug uit bids vanwege publieke en/of politieke druk, en ook staan grote sportorganisaties en -bonden onder gigantische druk door omkoping- en dopingschandalen. Door de principes van de Circulaire Economie te verbinden aan de Spelen ontstaat een potentieel krachtige wederkerige relatie!

De vraag

Binnen de Stichting richten wij ons voornamelijk op de stadions, simpelweg omdat dit de meest zichtbare vorm van nalatenschap is als de Spelen weg zijn. Wij maken daarbij onderscheid tussen drie soorten van activiteiten,

  • Het creëren van bewustwording. Binnen dit spoor zijn wij vooral bezig om mensen bewust te maken van de huidige realiteit, maar ook het potentieel voor de toekomst.
  • Het beïnvloeden van beleid. Binnen dit spoor willen wij zowel het IOC als gaststeden helpen met het neerzetten van een beter, en duurzamer beleid.
  • Het aanzetten tot actie. Binnen dit derde spoor willen wij ervoor zorgen dat er zichtbare en inspirerende voorbeelden komen van circulair denken.

De vereisten

Binnen de Stichting wordt met beperkte middelen gewerkt aan het creëren van een zo groot mogelijke impact. Er is al een aantal zichtbare activiteiten ondernomen, waaronder:

  • Bewustwording: Kinderen laten nadenken over de toekomst van leegstaande Olympische stadions. Dit is gepresenteerd tijdens de Urban Sports Week in Amsterdam (2017). Ook geven wij regelmatig colleges en lezingen.
  • Beleid: Er is meegedacht over het duurzaamheid- en duurzaam inkoopbeleid van Tokyo2020.
  • Actie: Al twee keer zijn wij naar Tokyo gegaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn rondom de verduurzaming van Tokyo2020. De kansen hier zijn beperkt, maar we zijn bezig met een aantal kleine initiatieven waar we binnenkort meer over kunnen vertellen!

Het resultaat

Voor meer informatie, zie de website van Olympact.

Wil je meer weten over onze projecten? Mail ons.