Gemeente Amsterdam

Onderzoek naar impact circulair bouwen

De opdracht

Copper8 heeft samen met Alba Concepts voor de Gemeente Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar de impact van circulair bouwen. Het resultaat? Een analyse met zowel de financiële meerkosten als de maatschappelijke opbrengsten van een circulair appartementencomplex.

Context

De Gemeente Amsterdam wil koploper zijn op het gebied van circulaire economie en is op zoek naar manieren om deze ontwikkeling te versnellen. Bouw is voor hen een van de twee belangrijke sectoren. Ook marktpartijen willen intensief aan de slag met circulair bouwen. Het aantal bedrijven dat gebouwen of onderdelen voor gebouwen maakt volgens circulaire principes neemt snel toe.

De vraag

Wat is de impact van circulair bouwen op de bouw- en investeringskosten? En wat levert een circulair gebouw aan waarden op? In de gronduitgifte aan ontwikkelaars wil de Gemeente hoge eisen voor circulair bouwen meegeven. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat de impact is, zodat de Gemeente dit mee kan nemen in het bepalen van de grondprijs. De baten van circulair bouwen helpen bij de inbedding in de bredere duurzaamheidsagenda.

De vereisten

Voordat we de impact van circulair bouwen bepalen, bepaalden we de mate van circulariteit van een gebouw. Hiervoor hebben we een rekenmethodiek ontwikkeld. Deze gaat uit van circulaire materialen en de circulaire toepassing daarvan.

Het proces

We begonnen met onze geliefde waaromvraag. Waarom, vroegen we de Gemeente,  willen jullie de impact van circulair bouwen weten? Het berekende getal is namelijk slechts een momentopname op basis van de huidige techniek en prijsniveaus. Doordat we deze vraag stelden konden we de uitkomst van de berekening op de juiste manier te interpreteren. In de slotfase van het onderzoek hebben we zoveel mogelijk betrokken partijen gesproken om ook oplossingsrichtingen aan te kunnen dragen. We wilden van hen weten hoe zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van circulair bouwen in Amsterdam.

Het resultaat

Het onderzoek ‘Impact Circulair Bouwen’ heeft drie zaken helder gemaakt:

  1. Een meetmethodiek voor de mate van circulariteit van een gebouw
  2. Een berekening van de impact van circulair bouwen
  3. Drie oplossingsrichtingen om circulair bouwen op te schalen

Parallel aan dit onderzoek ontwikkelden Metabolic en Search de Routekaart Circulaire Gronduitgifte.

“Copper8 en Alba hebben een geweldige prestatie geleverd! Dat hebben ze gedaan door een klinkend en goed doordacht resultaat. Maar ook door de toeleveranciers in de bouw wakker te maken voor circulaire verdienmodellen. Verdienmodellen die binnenkort standaard zijn in een circulaire bouweconomie.“ Jeroen van der Waal Adviseur duurzaamheid

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.