OVAM

Ambitiekaart en tool Circulair inkopen

De opdracht

De Vlaamse Green Deal Circulair Aankopen (GDCA) heeft behoefte aan een tool die de deelnemers helpt om de juiste keuzes en afwegingen te maken bij hun circulaire inkoopprojecten. Samen met CircularIQ hebben wij een ambitiekaart en tool ontwikkeld die de deelnemers aan de GDCA ondersteunt in het kiezen van bepaalde circulaire doelstellingen en de daarbij behorende strategieën.

Context

De GDCA (gestart in 2017) is de Vlaamse variant op de Nederlandse GDCI uit 2013. Een netwerk van inkopers die met en van elkaar willen leren door het doen van inkooppilots en het delen van de lessen. Waar het Nederlandse netwerk na vijf jaar zo’n 45 deelnemende organisaties kent, was het animo in België meteen al groot; zo’n 100 inkopende organisaties zijn aan het begin aangehaakt en willen vóór de zomer van 2019 allemaal twee circulaire inkooppilots hebben doorlopen. Maar hoe kunnen de deelnemers hierbij worden ondersteund en hoe kan de GDCA de voortgang en effecten gaan monitoren?

De vraag

Ontwikkel voor de GDCA een tool die de deelnemers helpt in hun afwegingen en bij het kiezen van mogelijke vragen en die de gezamenlijke voortgang en effecten inzichtelijk maakt.

De vereisten

De tool moet gebruiksvriendelijk zijn, maar liefst ook zo compleet mogelijk. Hij moet inzetbaar zijn voor allerlei inkoopprojecten, van bouw en catering tot aan kleding en ICT. Ook moet de tool deelnemers helpen om andere deelnemers met vergelijkbare projecten of strategieën te vinden zodat zij elkaar kunnen benaderen voor het delen van lessen. En tenslotte moet de tool de GDCA helpen om de gemeenschappelijke impact van de inkoopprojecten te kwantificeren en te monitoren.

Het proces

Met de bestaande CircularIQ infrastructuur als basis zijn we begonnen met het bedenken van de meest relevante doelstellingen (bijvoorbeeld minder materiaal of betere recyclebaarheid) die een inkopende organisatie kan nastreven. Vervolgens hebben wij daaronder hangende strategieën (zoals bijvoorbeeld levensduurverlengend ontwerp of gebruik van gerecyclede materialen) ontwikkeld, die afhankelijk van de productgroep wel of niet bruikbaar zijn. In een workshop met een aantal deelnemers aan de GDCA en OVAM hebben wij consensus gecreëerd over de aanpak en hebben we inhoudelijke keuzes gemaakt.

Het resultaat

Met name de ambitiekaart die als startdocument is uitgewerkt blijkt erg waardevol voor de deelnemers, en wordt veelvuldig gebruikt.

Team

Zowel aanbieders als aankopers willen weten welke circulaire doelstellingen nu reeds haalbaar zijn. Deze tool zal, dankzij de input van de deelnemers van de Green Deal Circulair Aankopen, hier een duidelijk antwoord op kunnen bieden! Veerle Labeeuw Facilitator Circulaire Economie

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.