Dura Vermeer

Strategie Circulaire Economie

De opdracht

Dura Vermeer is een van de grootste aannemers van Nederland. De organisatie wil stappen zetten op het gebied van klimaat en circulaire economie. De verschillende werkmaatschappijen van Dura Vermeer Infra nemen daarom doelstellingen op in hun jaarplannen voor 2019. Samen met Metabolic hebben wij een analyse gemaakt van de huidige materiaalstromen binnen Dura Vermeer, en de organisatie begeleid bij het formuleren van haar doelstellingen voor 2019.

Context

De bouw en de GWW zijn aan het veranderen: steeds meer opdrachtgevers willen aan de slag met het thema circulaire economie. De grote aannemers van Nederland, waaronder Dura Vermeer, willen met dit thema aan de slag. Zowel om onderscheidend te kunnen blijven in de markt, als om vanuit eigen beweging hun milieu-impact te verlagen.

De vraag

Ondersteun ons bij het formuleren van doelstellingen op het gebied van klimaat en circulaire economie voor de verschillende werkmaatschappijen, waarbij die doelstellingen moeten leiden tot impact in de fysieke omgeving.

De vereisten

De zeven werkmaatschappijen van Dura Vermeer opereren relatief zelfstandig binnen de grote organisatie. Iedere werkmaatschappij heeft zijn eigen jaarplan. Het is daarom belangrijk om de verschillende werkmaatschappijen zelf aan de slag te laten gaan: eigenaarschap voor de te formuleren doelstellingen is cruciaal.

Het proces

We hebben deze opdracht samen met Metabolic uitgevoerd. Vanuit hun analyse van de materiaalstromen in de organisatie hebben we per werkmaatschappij een werksessie georganiseerd. Tijdens die sessies hebben we deelnemers geïnspireerd op de kansen van een circulaire economie, en hebben we met elkaar geconcretiseerd wat er per werkmaatschappij mogelijk is. Op basis van die sessies zijn de werkmaatschappijen zelfstandig aan de slag gegaan met het formuleren van hun doelstellingen.

Het resultaat

De jaarplannen van de zeven werkmaatschappijen bevatten nu doelstellingen op het gebied van klimaat en circulaire economie. Deze plannen worden in 2019 uitgevoerd, waarna er voor 2020 weer nieuwe en ambitieuzere doelstellingen kunnen worden opgenomen. Daarnaast hebben we voor Dura Vermeer als geheel een doorkijk gegeven naar mogelijke doelen tot en met 2022.

“Copper8 en Metabolic hebben ons enorm geholpen met het inzichtelijk krijgen van onze huidige impact en met een eerste aanzet wat we daar als bedrijf aan kunnen doen. Daarmee is het voor elke afdeling duidelijk geworden wat hun verantwoordelijkheid is én wat de potentie bij te dragen aan onze ambities .” Karlijn Mol Manager duurzaamheid

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.