JP van Eesteren

Strategie circulaire economie

De opdracht

Copper8 heeft de Nederlandse aannemer JP van Eesteren geholpen bij het ontwikkelen van hun duurzaamheidsstrategie.

Context

De grotere Nederlandse aannemers onderscheiden zich maar weinig van elkaar op het gebied van duurzaamheid: energiebesparing, verantwoord afvalstoffenmanagement, sociale aspecten van duurzaamheid en waterbesparing. Ze doen het allemaal. JP van Eesteren wilde zich binnen dit speelveld, vanuit een eigen duurzaamheidsfilosofie, beter positioneren.

De vraag

Help ons met het ontwikkelen van een strategie op het gebied van duurzaamheid.

De vereisten

De strategie moest gedragen kunnen worden door de organisatie. De duurzaamheidsstrategie moest daarom niet sociaal wenselijk worden, maar passen bij de bestaande filosofie van JP van Eesteren. Daarnaast wilden ze ook handvatten voor de uitvoering van de strategie. Met als uiteindelijke doel concrete projecten die de prestaties van JP van Eesteren op het gebied van duurzaamheid positief beïnvloeden.

Het proces

Het uitgangspunt voor het proces was samenwerking. Samen met het ‘green team’ van JP van Eesteren hebben wij op hoog abstractieniveau duurzaamheid gedefinieerd. Vervolgens zijn we samen op zoek gegaan naar concrete voorbeelden hiervan in de bouw. De focus bleek te liggen op ‘circulaire economie’, wat goed resoneerde met de bedrijfsstrategie ‘Gebouwen Slimmer Maken’. Op basis daarvan hebben wij een theoretisch kader gepresenteerd waarna het ‘green team’ kansen binnen hun eigen projecten identificeerde. Samen hebben we prioriteit gegeven aan de kansen en momenteel schrijven ze concrete plannen.

Het resultaat

De ontwikkelde duurzaamheidsstrategie is aan de Directie gepresenteerd en bovendien meteen concreet gemaakt in een aantal plannen voor de meest kansrijke productgroepen. Naast de strategie hebben wij het team van JP van Eesteren kennis verschaft rond circulaire economie. En hebben ze handvatten gekregen om deze principes in hun projecten toe te passen.

"Duurzame oplossingen willen we duurzaam realiseren, onze visie op duurzaamheid hebben we samen met collega’s en Copper8 uitgewerkt tot een concreet en gedragen plan." Marco Peppel Directeur

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.