Sybren Bosch is junior raadslid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur

op 22 januari 2017

Sybren Bosch is sinds eind 2016 als junior raadslid betrokken bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi). RLi is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van de fysieke leefomgeving.

De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De Rli werkt op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van IenM, EZ en BZK. Velden waarover de raad adviseert zijn o.a. wonen, ruimtelijke ordening, milieu, klimaat en energie-infrastructuur.

Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.

De raad bestaat uit tien raadsleden (waaronder Jan Jaap de Graeff, Marjolein Demmers, Pieter Hooimeijer en Annemieke Nijhof) en drie junior raadsleden (Sybren Bosch, Mart Lubben en Ingrid Odegard).

Zoals in onderstaand filmpje te zien is, wil Sybren zich in de aankomende raadsperiode (2016-2020) gaan inzetten voor de thema’s duurzaamheid en de Circulaire Economie.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten