Statusupdate Rijksbrede Programma Circulaire Economie

op 04 februari 2019

In 2015 werd het Grondstoffenakkoord ondertekend. In 2016 volgde het Rijksbrede Programma van de Circulaire Economie. In 2017 gingen vijf transitieteams aan de slag met de ‘Transitieagenda’s. In 2018 werden de Transitieagenda’s overhandigd aan de initiatiefnemers van het Grondstoffenakkoord. Toen leek de cirkel rond, maar dat was natuurlijk het begin…

Hoe staat het er eigenlijk voor met de Rijksbrede Transitie? Een korte update en samenvatting van de activiteiten op de korte termijn.

PBL Rapport ‘Circulaire Economie in Kaart’
Op 23 januari publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een prikkelend rapport over de status van de Circulaire Economie in Nederland. We hebben ons mondje vol over circulair, maar hoe circulair zijn wij eigenlijk in Nederland? Dat valt dus vies tegen, constateerde de onderzoekers… Zij maakten een inventarisatie op de bestaande initiatieven en legde deze tegen de zes R-en (Refuse and rethink, Reduce, Reuse, Repair, Recycle en Recover). Wat blijkt, de meeste initiatieven zijn op het niveau van ‘Recycle’ te vinden; maar 2% van de initiatieven kan als ‘innovatief’ worden beschouwd. Da’s even slikken dus…

Circulaire initiatieven in kaart (PBL, 2019).

Het PBL bracht daarnaast een aantal belemmeringen in kaart, die ook aangeven waar we met z’n allen nog even de schouders onder moeten zetten:

We vinden het natuurlijk ontzettend gaaf dat deze belemmeringen precies passen in het werkveld waar wij al jaren hard aan werken. Zo geeft ons onderzoek naar Circulaire Verdienmodellen inzicht in de belmmeringen van Product-als-dienst initiatieven, en ook zijn wij trots een pionier te zijn in de adviesbranche! Benieuwd naar het hele rapport? Die kun je vinden via deze link.

Versnellingshuis
Een van de aanbevelingen waar in alle Transitieagenda’s aan gewerkt is, is het concept van een ‘Versnellingshuis’. Het Versnellingshuis zou een loket moeten worden om beschikbare kennis en (financiële) ondersteuning snel toegankelijk te maken. En het goede nieuws is… het Versnellingshuis wordt op woensdag 13 februari feestelijk gelanceerd! To be continued dus…

Nationale conferentie Circulaire Economie
Er staat nog meer goeds te wachten in het kader van de Rijksbrede transitie, jawel… Op donderdag 21 februari aanstaande wordt de eerste Nationale Conferentie voor de Circulaire Economie gehouden. In de Fokker Terminal in Den Haag zal mede een update gegeven worden over de Vijf Uitvoeringsagenda’s (Bouw, Consumptiegoederen, Maakindustrie, Kunststoffen en Biomassa en Voedsel). Ook wordt ’s-Middags de ‘Circular Award Business’ én de ‘Circular Award Public’ uitgereikt. Daar moet je bij zijn dus! Inschrijven kan via deze link.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten