Marijn Polet

Consultant

Van kinds af aan is Marijn geïnteresseerd geweest in ontwikkelingen op wereldniveau. Zijn keuze voor de bachelor Milieu-maatschappijwetenschappen was dan ook geen verrassing. Tijdens deze studie kwam hij in aanraking met Cradle2Cradle en de circulaire economie. Hij leerde ook dat de duurzaamheidstransitie sneller gaat in het bedrijfsleven dan bij de overheid. Zijn master Industriële Ecologie was een duidelijke keuze voor het systematisch leren begrijpen van complexe duurzaamheidsproblematiek.

Gecombineerd met zijn sterke analytische vaardigheden en aangeleerd systeemdenken kan hij snel complexe vraagstukken ontleden en met een circulaire oplossing komen. Circulariteit is voor hem echter niet het einddoel. Circulaire business modellen moeten namelijk ook ingebed worden in een ander soort economische en financiële structuren die minder sturen op snelle economische groei en meer op stabiliteit en de lange termijn.

Marijn is voetballer, liefhebber van Spaanse dansen en een idealist in hart en nieren. Daarnaast bestudeert hij in zijn vrije tijd graag alternatieve economische en business ideeën.