Circular Risk Scorecard

op 07 februari 2024

Gisteren is de Circular Risk Scorecard (CRS) gelanceerd, een tool die gebruikt kan worden voor banken om een realistischer beeld te krijgen van de lange termijn risico’s van (circulaire) bedrijven. Financiering wordt nog steeds door circulaire ondernemers ervaren als een belangrijke belemmering in het opschalen van hun circulaire proposities en businessmodellen. Circulaire bedrijven worden bij hun financieringsaanvraag nog beoordeeld op basis van traditionele (lineaire) risicomodellen. Zodoende worden de risico’s te groot en de kansen te klein ingeschat van deze bedrijven.

Met behulp van de CRS is de wens om lineaire risico’s, zoals uitputting natuurlijke bronnen, kostenstijging grondstoffen en milieuschade; en circulaire kansen, waaronder duurzame innovatie, kostenbesparing en klantwaarde, expliciet worden meegenomen in financieringsbeslissingen. De continuïteit van ondernemen staat immers op het spel zolang de afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen blijft bestaan. Ook is het belangrijk dat we de risico’s van circulaire economie realistischer inschatten. Dit betekent dat we onze risicomodellen meer op de toekomst moeten afstemmen en moeten kijken naar zekerheden in toekomstige geldstromen, lange termijn stabiliteit en solide contracten binnen de productieketen.

Copper8 werkte de afgelopen periode onder de vlag van de Kopgroep Circulair Financieren samen met Circular Finance Lab en RiskQuest aan de ontwikkeling van de CRS. Risico experts van ABN AMRO, ING, Invest-NL, Rabobank en Triodos zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van de tool. Ook zijn De Nederlandse Bank (DNB), de Europese Investeringsbank (EIB), de Nederlandse Waterschapsbank (NWB), Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), de Provincie Utrecht en de Gemeente Amsterdam aangesloten bij de Kopgroep.

De CRS zal worden gebruikt om:

  1. Een meer reëele inschatting te kunnen doen van financierings- of investeringsaanvragen van circulaire bedrijven;
  2. Geanonimiseerd data te verzamelen over daadwerkelijke risico’s van circulaire bedrijven;
  3. Op basis van de inzichten van (2) kunnen op termijn de risicomodellen van banken aangepast worden.

Wil je meer weten over de CRS? De aankomende periode vinden er diverse verdiepende sessies plaats:

Meer informatie is te vinden op de site van DNB. Ook was collega Jeroen van Muiswinkel, samen met Tessa Eerenberg, op 5 februari te horen bij BNR.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten