Alles om impact te maken

Wij laten zien dat het anders kan. Beter kan. Voor ons allemaal.

Onze aanpak en waarden

Bij ons is niet de klant, maar de aarde, koning. Wij zijn voor alles wat we doen een gecertificeerde B-Corp en Social Enterprise NL.

Impact boven omzet
Wij kiezen voor projecten op basis van potentiële impact. Dit betekent ook dat we niet vertrekken als het budget op is én dat we zelf projecten initiëren.

Waarde boven inspanning
We worden het liefst beloond voor de waarde die we leveren en niet voor de tijd die erin zit. Daarom werken wij af en toe met een betaal-wat-je-het-waard-vindt model en soms met een bonus/malus component.

Team in plaats van personeel
Een gezond team, dat vinden wij heel belangrijk. Ons werk is inspannend en daarom hebben we gekozen voor een werkweek van 4 dagen, zodat er genoeg ruimte is voor ontspanning.

Vertrouwen in elkaar
Vertrouwen, dat is de basis. In iedere relatie die we aangaan, maar vooral richting het team. Een voorbeeld? Wij sparen per maand een fors bedrag voor elk teamlid voor een opleiding. Zij mogen dit inzetten wanneer ze willen. Gaan ze vlak daarna weg? Dan is dat pech voor ons.

Verspreiding gedachtengoed
Wij zien overal kansen om anderen mee te nemen in ons gedachtengoed. En kopen alles zo duurzaam mogelijk in. Kan dit niet? Dan proberen we leveranciers mee te krijgen in onze duurzame denkmodus. Ons kantoor is daar een mooi voorbeeld van.

 


Wij maken werkelijk impact

Onze missie is duurzame impact maken in de maak- en bouwindustrie. Wij meten ons succes in de mate waarin we impact hebben gerealiseerd en niet zozeer in termen van omzet en mensen. Wij meten de impact op twee manieren: onze impact binnen een project en de impact van het project zelf. Onze impactmeter maakt dit inzichtelijk.

Impactpunten

Onze opdrachtgevers bepalen onze impact binnen een project. Ze scoren ons op technisch-inhoudelijke, procesmatige en financiële resultaten. Onze projecten weerspiegelen onze filosofie.

Total

175.6 /500 impactpunten

Ripplepunten

Het ripple effect is de impact van ons project op een bedrijf, sector of de maatschappij. Door voorbeeldprojecten neer te zetten willen we een beweging op gang brengen die verder reikt dan het project alleen. Het steen-in-de-vijver-effect. Uiteraard is dit effect lastig te kwantificeren. Voorlopig betreft het dan ook een gekwantificeerde maar subjectieve inschatting van onszelf. Op termijn willen we dit effect objectiever inzichtelijk maken.

Wil je meer weten over onze aanpak? Stuur ons een bericht.

Abonneer u op onze nieuwsbrief