Ons Werk

Wij bouwen aan de circulaire economie. Door te adviseren, te onderzoeken en te ondernemen. Als het maar bijdraagt aan een betere wereld.

Projecten

Wij helpen deze organisaties hun vooruitstrevende ambities te realiseren.
Gemeente Rotterdam
De Upcycle Mall: van ontwerp tot exploitatie
Enexis
Circulair netbeheer
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Materialenexpeditie 2.0
Ministerie Binnenlandse Zaken
Programma Industriële en Conceptuele Woningbouw
Provincie Overijssel
De Circulaire Weg
Provincie Noord-Holland
Aanbesteding Cruquiusbrug
METROPOLITAN REGION AMSTERDAM (MRA)
MRA Expertpool en Regisseur Circulair Inkopen
Gemeente Utrecht
Circulaire Strategie Berlijnplein
Rijksoverheid
Strategie Circulaire Kantoorinrichting
Waternet
Samenwerken aan biodiversiteitsherstel
Alliander
Impactmeting herontwikkeling Forteiland Pampus
Rotterdamse Samenwerking in de Afvalwaterketen
Onderzoeksplan decentrale waterkringloop
Gemeente Harderwijk
Strategie Circulaire Economie
Topsector Logistiek
Logistiek in een circulaire kapitaalintensieve maakindustrie
Rijkswaterstaat
Duurzaam Inkopen IT
Rijkswaterstaat
Circulair Werken
Provincie Noord-Brabant
Circulair inkopen ‘afvalarm kantoor’
UWV
MVI Strategie
ABN Amro
Circulaire kantoorhuisvesting
ProRail
Kader Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Forteiland Pampus
Zelfvoorzienend eiland
PIANOo
Begeleiding Leernetwerk Circulaire Kantoorinrichting
Gemeente Westerveld
Circulair inkopen kantoorinrichting
Gemeente Amsterdam
Herontwikkeling Vondeltuin
Provincie Zuid Holland
Circulair behouden en inkopen van meubilair
OVAM
Ambitiekaart en tool Circulair inkopen
BNA Academie
Masterclass Circulair Ontwerpen & Bouwen
Alliander
Aanbesteding Circulaire Veiligheidskleding
Waterschap Rijn en IJssel
Realisatie Inspiratiehuis waterschapsgrondstoffen
Gemeente Emmen
MVI Strategie
Dura Vermeer
Strategie Circulaire Economie
Eigen Haard
Besparen in Huis
Alliander
Circulaire renovatie Bellevue
Gemeente Leiden
Circulair inkopen los meubilair
Gemeente Amsterdam
Evaluatie Amsterdam Circulair
Alliander
Circulair aanbesteden kantoormeubilair
Enexis
In-house Training Circulair Inkopen
Enexis
MVI Beleid
Rijkswaterstaat
Circular Procurement Academy
Het Voedingscentrum
Circulaire huisvesting
Madaster
Circularity Indicator
Gemeente Amsterdam
Onderzoek naar impact circulair bouwen
QO Amsterdam
Hotel van de toekomst
JP van Eesteren
Strategie circulaire economie
Eigen Haard
Stadstuin Overtoom: klimaat- en kostenneutrale sloop en nieuwbouw
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Circulair inkopen los meubilair
Royal HaskoningDHV
Nieuwe circulaire huisvesting
PIANOo
Circulair Inkopen Academy
Stedin en Alliander
Het Fair Meter-project
Alliander
Meten van circulariteit

Actie

We zien waar beweging nodig is en spelen daarop in

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.