Copper8 als ambassadeur van AGREEn: nieuwe inzichten door andere vragen

op 21 november 2016

Dat studenten ambitieus zijn en impact willen hebben, zien we steeds vaker. Maar in een jaar een studentenconsultancy rondom duurzaamheid uit de grond stampen en drie serieuze opdrachten voor serieuze opdrachtgevers doen, is voor zover ons bekend echt uniek. Het team van AGREEn in Nijmegen is het gelukt! En Sybren is, als ambassadeur van AGREEn, recent actief geweest om studenten te inspireren en te helpen met hun businesscase.

“In de concrete projecten waar de studenten aan werken, is hun ervaring nu al dat andere vragen stellen vaak leidt tot onverwachte gesprekken en nieuwe inzichten.”

Tijdens wekelijkse werksessies delen experts hun visie op duurzaamheid en het creëren van impact. Afgelopen maandag was de beurt aan Copper8, waarbij de nadruk lag op “een betere wereld begint bij het stellen van een betere vraag.” Door andere vragen te stellen aan andere mensen op een ander (eerder) moment in een proces, komen vaak verrassend andere resultaten naar boven. En in de concrete projecten waar de studenten aan werken, is hun ervaring nu al dat andere vragen stellen vaak leidt tot onverwachte gesprekken en nieuwe inzichten – zowel voor de opdrachtgevers als studenten. Het is dát inzicht, dat we met zo veel mogelijk mensen willen blijven delen, zodat we meer ‘betere’ vragen gaan stellen.

Over AGREEn
AGREEn werkt in opdrachtencycli van tien weken, met iedere tien weken nieuwe opdrachtgevers, nieuwe teams van studenten en nieuwe opdrachten. Op dit moment werken zij aan een strategie voor Alliander om betrokken te raken bij energiebesparing in renovatieprojecten, voor KPN aan de toepassing van slimme lantarenpalen op basis van gebruiksgegevens, en voor de Radboud Universiteit rondom de vraag hoe studenten tijdens de Nijmegen als European Green Capital een belangrijke rol kunnen krijgen in het verder vergroten van de impact van de campagne.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief