Copper8 geeft richting aan Risk actielijn van Kopgroep Circulair Financieren

op 07 juni 2023

Op 16 mei is de Kopgroep Circulair Financieren gelanceerd. Deze Kopgroep verbindt vooruitlopende partijen uit de financiële sector rondom een gezamenlijk doel: Circulair Financieren de norm maken in 2030. Wij sturen de actielijn Risk aan, waar we eigenlijk al een tijdje mee bezig zijn, want …

… als Copper8 vroegen wij ons inmiddels 1,5 jaar geleden af wat er moest gebeuren om het financieren van circulaire business modellen te vergemakkelijken. Ons antwoord: dan moet je de core van de financiële instellingen aanpakken, namelijk de risicomodellen van banken en de investeringsmodellen van (impact) investeerders. Circular Finance Lab en RiskQuest dachten hier hetzelfde over. Gezamenlijk zijn wij aan de slag gegaan om circulariteit te integreren in de modellen van banken en investeerders. Niet door iedereen er meteen bij te betrekken, maar op een guerilla-achtige wijze eerst eens met een kleine groep innovatieve bankiers en investeerders te gaan nadenken. ABN AMRO, Rabobank, ING en Invest-NL hebben toegehapt.

Als startpunt hebben we onszelf vragen gesteld als: als we met een ‘circulaire bril’ kijken naar de risicofactoren in de bestaande modellen, hoe ziet het risicoprofiel er dan uit? Wordt circulariteit wel genoeg beloond in onze bestaande modellen? Welke kansen en risico’s van circulaire business modellen missen momenteel in de modellen? Inmiddels hebben we een concept model ontwikkeld, waarin de 16 belangrijkste factoren zijn opgenomen (zie onderaan de lijst), die ieder afzonderlijk worden beoordeeld. Uiteindelijk leidt dit tot een zogenaamde ‘circulaire business case score’. Deze geeft aan hoe wij ‘met een circulaire bril op’ het risicoprofiel (bank) of het investeringspotentieel (impact investeerder) beoordelen.

Dit alternatieve model met een ‘circulaire business case score’ is een eerste stap. Het geeft ons de mogelijkheid om met financiële instellingen in discussie te gaan in hoeverre zij nu al circulariteit meenemen in hun core processen, en hoe wij dat graag zouden willen zien. Maar de uiteindelijke transitie vergt ook kennis en durf van de commerciële en risicomensen binnen banken en investeerders. Die willen wij ook graag onze ‘circulaire bril’ aanreiken, en hen meenemen in ons gedachtengoed.

Genoeg te doen dus nog, en we hebben haast … Mocht je meer willen weten over ons traject, lees dan hier verder of mail jeroen@copper8.com. Voor meer informatie over de Kopgroep Circulair Financieren, kijk dan op de website van De Nederlandse Bank.

 

NB: De Kopgroep en ons traject zijn onderdeel van de roadmap van het Platform Duurzaam Financieren. Om circulair financieren in 2030 de norm te maken, zijn er in de Roadmap 2030 vier actielijnen geformuleerd:

  1. Risk: Integraal beoordelen van lineaire en circulaire risico’s;
  2. Metrics: Meewegen van circulaire metrics in financiering;
  3. Fit-for-circular-finance: Ervaring opdoen door het sluiten van landmarkdeals;
  4. Instrumentarium: Uitbreiden en optimaliseren financieringsinstrumentarium
Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief