publicatie

Handreiking Monitoring en Contractuele Borging MVI

op 29 oktober 2021

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is voor veel aanbestedende diensten een belangrijk onderwerp. Maar hoe zorg je dat MVI ook gemonitord wordt in de organisatie? En hoe borg je MVI in contracten met je leveranciers? Deze twee vragen staan centraal in deze handreiking die Copper8 en CE Delft hebben opgesteld in opdracht van het Ministerie van IenW.

Om MVI goed te kunnen implementeren is het nodig om op alle niveaus in de organisatie stappen te zetten: op strategisch niveau, organisatieniveau en projectniveau. De handreiking bevat kennis, praktische tips en voorbeelden voor elk niveau. Een aantal highlights vatten we hieronder samen.

Strategisch niveau (bestuurlijke laag)

 • Bepaal de gewenste situatie voor de lange termijn, in termen van maatschappelijke effecten;
 • Stel de rollen en verantwoordelijkheden vast;
 • Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie heeft welk mandaat?
 • Hoeveel tijd, budget en capaciteit is beschikbaar voor de implementatie van MVI?

Organisatieniveau (MVI-team + opdrachtgevende laag)

 • Vertaal de strategische kaders naar operationele doelen, processen en procedures;
 • Organiseer MVI-monitoring en contractuele borging in de gehele organisatie;
 • Stel medewerkers op projectniveau in staat om MVI goed te kunnen toepassen;
 • Controleer of MVI daadwerkelijk wordt toegepast;
 • Verzamel data uit de projecten en rapporteer dit naar het bestuur.

Projectniveau (projectteam + uitvoerende laag)

 • Stel met het projectteam de specifieke doelen vast;
 • Heb contact met de markt over de ambities, doelen en mogelijkheden;
 • Borg dat de relevante MVI-aspecten goed in de aanbesteding zijn verwerkt en worden gerealiseerd bij levering;
 • Leg de verzamelde data voor MVI-monitoring uit het project vast en rapporteert dit naar het organisatieniveau.
Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten