publicatie

Milieuwinst industrieel bouwen

op 05 juli 2024

De Nederlandse bouwsector staat voor de opgave om de woningbouw tegelijkertijd te versnellen, te verduurzamen en betaalbaarder te maken. Industrieel bouwen wordt gezien als belangrijke oplossingsrichting. Dit komt vooral door de kortere bouwtijd en de lagere bouwkosten. Een meer industriële bouw leidt echter ook tot CO2-besparing als gevolg van een ander bouwproces.

CO2-besparing als gevolg van efficiëntere logistiek en minder bouwafval

De CO2-besparing van industriële bouw is het gevolg van efficiëntere logistiek, minder materieelinzet en een kortere bouwtijd. De meer efficiënte inzet van logistiek en materieel is hierin de belangrijkste factor. Een eerste indicatie op basis van drie cases is een winst van 1 tot 33 kg CO2 / m2 BVO, in vergelijking met een traditioneel uitgevoerd bouwproject. De reductie van bouwafval leidt tot een CO2-reductie van 6 – 21 kg CO2 / m2 BVO, onder meer doordat productieprocessen in de fabriek efficiënter zijn dan op de bouwplaats.

De bouw van de woningfabriek leidt nauwelijks tot extra CO2-uitstoot voor industriële bouw per fabrieksmatig geproduceerde woning. Op basis van de drie cases leidt dit tot een extra uitstoot van <1 kg CO2 / m2 BVO. Deze extra uitstoot is beperkt ten opzichte van de verminderde uitstoot op de gebieden van transport, materieel en bouwafval.

Vergelijking CO2-uitstoot traditioneel en industrieel bouwen

25-50% winst als gevolg van ander bouwproces

In totaal leidt een industriële manier van bouwen tot een indicatieve CO2-reductie van 19  – 38 kg CO2 / m2 BVO, in vergelijking met een traditionele manier van bouwen. Percentueel is dit een reductie van 25-50% ten opzichte van het bouwproces bij een meer traditionele manier van bouwen.

Om de MPG geschikt te maken voor het berekenen van de impact van bouwmethodes, is aanpassing van de berekeningswijze nodig. Daarbij adviseren wij om onderscheid te maken tussen Productiefase (A1-A3: bouwmaterialen) en de Bouwfase (A4-A5: bouwmethode). Deze wijziging vraagt inspanning van verschillende partijen, waaronder de Rijksoverheid, de Nationale Milieudatabase (NMD), projectontwikkelaars en conceptontwikkelaars. Wanneer de impact nauwkeuriger kan worden ingeschat, kunnen ook gerichter stappen genomen worden om deze te verminderen.

Deel artikel
Twitter LinkedIn

Abonneer u op onze nieuwsbrief