Naar een circulaire Waarderpolder

Door Sybren Bosch,
op 31 januari 2017

De Waarderpolder als voorbeeld van een circulair industrieterrein. Dat is de ambitie die een onderzoeksteam, waaronder Copper8, heeft neergezet bij de presentatie van haar eindrapport op dinsdag 31 januari. De gemeente Haarlem heeft het onderzoek uit laten voeren om te kijken hoe zij haar circulaire ambities kan realiseren. “Vanuit zowel onze intrinsieke als onze professionele overtuiging geloven we dat circulaire economie dé weg naar nieuwe groei is.”

Het onderzoek had tot doel om een inventarisatie te maken van de grondstof- en afvalstromen op de Waarderpolder, om vervolgens te zoeken naar mogelijkheden tot uitwisseling van deze materialen. Voor hoogwaardige uitwisseling bleken onvoldoende kansen, onder meer omdat reststromen niet voldoende zuiver zijn.

Wel zijn acht aanbevelingen gedaan om de Waarderpolder te ontwikkelen tot industrieterrein waar het realiseren van een circulaire economie een van de gezamenlijke drijfveren is. Dit gaat onder meer om inbedding van circulaire economie in de aanbesteding van de openbare ruimte, om het aanstellen van een expert die bedrijven gaat helpen bij het zoeken naar circulaire kansen en om het collectief aanbesteden van het afvalmanagement, met aandacht voor hoogwaardig hergebruik van materiaalstromen.

“Van de gemeente Haarlem en de Provincie vragen wij om daadkracht en vertrouwen om de aanbevelingen om te zetten in acties,” aldus Sybren, die als projectleider betrokken is geweest. “De randvoorwaarden zijn heel erg positief. In de uitvoering moeten ondernemers aan de slag. De bal ligt bij de Gemeente, Provincie en Parkmanagement om voor hen de juiste randvoorwaarden te creëren.”

Het Waarderpolder eindrapport is hier te downloaden.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief