NEN aan de slag met circulair bouwen

op 27 oktober 2017

De NEN, het Nederlandse Normalisatie-instituut, wil aan de slag met circulair bouwen. Het thema stond centraal in vier bijeenkomsten de afgelopen maanden. De afsluitende bijeenkomst, op vrijdag 27 oktober, had circulair aanbesteden als thema: wat moeten aanbestedende diensten doen om circulariteit uit te vragen? Collega Sybren gaf een presentatie over de mogelijke rol van de NEN op dit gebied.

Met de grote hoeveelheid definities van circulair bouwen ligt er een rol voor de NEN in standaardisatie. Deze standaardisatie zou koplopers niet moeten belemmeren om innovatief aan de slag te gaan, maar wel de grote middenmoot helpen een volgende stap te zetten. De NEN kan normen ontwikkelen voor het uitvragen van een materialenpaspoort en het maken van (procesmatige) afspraken over hoogwaardig hergebruik. Deze normen kunnen door opdrachtgevers weer worden gebruikt in hun uitvraag.

Vervolgstappen

De vier sessies over circulair bouwen waren een eerste stap in het verkennen van het thema. De komende periode gaat de NEN aan de slag met een routekaart voor het onderwerp. In deze routekaart werken ze hun eigen activiteiten verder uit. Hierbij is de wens van de NEN om tot standaardisatie te gaan komen, met als doel de markt een stap verder te helpen. De NEN realiseert zich hierbij dat zij, gezien de urgentie van duurzame ontwikkeling, een belangrijke rol kan spelen.

Deel artikel

Abonneer u op onze nieuwsbrief