Alliander

Liander Westpoort

De opdracht

Netwerkbedrijf Alliander wil een vervangende locatie ontwikkelen in Sloterdijk met kantoren, opleidingsruimte, werkplaatsen, testruimtes en opslag binnen en buiten. Copper8 stelt hiervoor een ambitiedocument op dat ervoor zorgt dat alle duurzaamheidseisen en -wensen concreet worden geformuleerd en ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd. Het resultaat: een locatie met meerwaarde, zowel maatschappelijk als op het gebied van duurzaamheid.

Context

Alliander heeft al meerdere locaties  die een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Dit is ook het streven voor de nieuwe locatie in Sloterdijk. Alliander voelt zich verantwoordelijk voor de impact die zij heeft op de omgeving. De organisatie werkt aan een duurzame energievoorziening in Nederland en aan duurzaamheid binnen het eigen bedrijf.  Dus ook wat huisvesting betreft. Bij het ontwikkelen van een duurzame werkomgeving moet je ook rekening houden met de locatie waar het wordt gerealiseerd. Niet alleen de duurzaamheidsstrategie van Alliander zelf is belangrijk, de eisen en ambities van Stadsdeel Sloterdijk en de Gemeente Amsterdam moeten ook worden meegenomen. Om al deze ambities en waarden tot één realiteit te maken moeten ze helder en toepasbaar worden geformuleerd in een ambitiedocument waar iedereen zich in kan vinden.

De vraag

Ondersteun Alliander bij het opstellen van een vooruitstrevend ambitiedocument op het gebied van duurzaamheid voor haar nieuwe huisvesting in Sloterdijk 3 . Zorg daarbij voor een verbinding tussen de waarden van Alliander en de gemeente Amsterdam. Maak deze vervolgens concreet naar principes die internationaal ontwerpbureau De Zwarte Hond kan vertalen in haar ontwerp.

De vereisten

De duurzame identiteit van de nieuwe huisvesting in Sloterdijk 3 wordt vormgegeven in: Een duurzaam intelligente ontwikkeling. Dit wordt vervolgens vertaald naar vier duurzame thema’s die als volgt geconcretiseerd worden:

  • Waardecreatie voor nu: klimaatverandering, (minimale) gezonde ecologische materialen, circulair materiaalgebruik en biodiversiteit;
  • Veerkrachtig en toekomstgericht: circulair ontwerp, water adaptief, organisatorische adaptiviteit;
  • In verbinding met omgeving en gebruiker: energetische uitwisseling en opslag, passend in sociale en ecologische omgeving, duurzame mobiliteit;
  • Digitalisering en innovatief: monitoring (gezondheid en energie), pilotomgeving, ketentransparantie.

Het proces

Eerst verdiepen we ons in de waarden van Alliander, Gemeente Amsterdam en Stadsdeel Sloterdijk. Dit doen we door de verschillende beleidsdocumenten te bestuderen, de belanghebbende partijen te interviewen en de verbindende ambities samen te brengen in één document. Op basis van deze inventarisatie organiseren wij ambitiesessies met afvaardiging van zowel Alliander, de gemeente en het Stadsdeel, waarin de ambities worden vertaald naar concrete eisen. Zo formuleren we het ambitiedocument dat de basis vormt voor de verdere uitwerking van het ontwerp én de aanbesteding van de uitvoerende partijen.

Vervolgens houden we twee reviewsessies met het ontwerpteam. Eerst bespreken we de sterke en zwakke kanten van het ontwerp en brengen in kaart wat de uitdagingen zijn in relatie tot de duurzame ambities. Vervolgens nodigen we experts op verschillende ambities uit die het ontwerpteam helpen om tot concrete vervolgstappen te komen.

Het resultaat

Door de duurzame ambities zo concreet en toepasbaar mogelijk te formuleren heeft Alliander er nu een locatie bij die duurzaam, flexibel, schaalbaar en modulair is. De impact van de gebouwen op het milieu is minimaal én de locatie kan worden aangepast voor het geval de gebruiksbehoefte in de toekomst verandert. Deze ‘duurzaam intelligente ontwikkeling’ sluit aan bij de waardes en duurzaamheidsstrategie van Alliander en de duurzame ambities van Stadsdeel Sloterdijk en de Gemeente Amsterdam. Er is een volgend duurzaam resultaat binnen  Alliander toegevoegd.

Alliander werkt aan de energie van vandaag en morgen. De energietransitie is een complexe uitdaging waarbij we talent binnen de organisatie willen behouden en nieuw talent aan ons willen binden. Op Westpoort laten we zien wie we zijn en wat we doen. Copper8 heeft ons geholpen bij het samenbrengen van de duurzame ambities vanuit de gemeente Amsterdam, Sloterdijk en Alliander. Vanuit de gedachte een duurzaam intelligente ontwikkeling te realiseren is het gelukt elkaars ambities te versterken en op onderdelen een stap verder te gaan. Ernst-Willem van Drumpt Manager Vastgoed, Facilities en Mobiliteit

Vergelijkbare projecten

Wil je meer weten over ons werk? Mail ons.